Stori'r geni

£7.99
1006
+

Helen Williams & Anne Jones

Drama gerdd newydd yn cyflwyno hanes y Nadolig gan lefarydd, cerddorion a chantorion mewn ffordd syml ond hynod ddeniadol. Maeâ€ôr rhannau i gôr yn ddiddorol heb fod yn rhy anodd, gydag offerynnau taro a ffliwt/recorder yn cael eu hychwanegu iâ€ôr cyfeiliant gitâr/piano arferol. Mae rhannau y llefarydd yn fodd i gysylltuâ€ôr caneuon â€i gilydd ac yn gymorth i weithredu unrhyw newidiadau llwyfan pe baech am gyflwyno perfformiad llwyfan llawn oâ€ôr ddrama gerdd.

Mae Storiâ€ôr Geni yn cynnig cyfle i bawb gymeryd rhan, beth bynnag eu doniau cerddorol, ac maeâ€ôr deunydd yn addas iâ€ôw pherfformio fel drama gerdd yn ei chyfanrwydd, neu gallwch ddewis eitemau unigol oâ€ôr gwaith iâ€ôw canu mewn cyngerdd neu wasanaeth Nadolig.

Deuwch o Amgylch
Beth Oedd Enw'r Lle?
Cân Mair
Yr Asyn
Y Bugeiliaid
Y Doethion
Y Nadolig
Pa Beth yw'r Neges?


A new music-drama based on the Christmas story using a narrator, musicians and singers in a simple though highly attractive style. The choral parts are interesting without being too difficult with percussion and flute/recorder parts being added to the usual piano/guitar accompaniment. This book is in Welsh only.

Tudalen Enghreifftiol / Sample Page

Llun tudalen o lyfr Stori'r Geni