Mae gen i gân

£7.99
1011
+

Leah Owen & Selwyn Griffith

Dyma gasgliad arbennig o 20 o ganeuon newydd i blant ifainc. Maeâ€ôr cyfuniad o farddoniaeth Selwyn Griffith a cherddoriaeth Leah Owen wedi creu cyfrol sydd yn apelioâ€ôn fawr at y plant.

Maeâ€ôr caneuon wediâ€ôu graddio o Taroâ€ôr Drwm ac Oedran i Trip iâ€ôr Lloer a Clir ywâ€ôr Lleisiau. Mae rhywbeth yma iâ€ôr oll oâ€ôr plant yn yr ysgol gynradd oâ€ôr dosbarth meithrin iâ€ôr rhai hynaf. Mae geiriauâ€ôr caneuon yn wych a'r alawon yn hynod atyniadol. Maeâ€ôr cyfeiliannau piano yn syml ac mae cordiau gitâr hefyd yn gynwysedig.

Oedran
Taro'r Drwm
Colled
Dysgu Cyfri
Siopa
Parti
Y Cloc
Glan y Môr
Sblashio
Ceir
Lliwiau
Wil Cwac Cwac
Parti Wil
Y Wiwer Lwyd
Coed y Glyn
Glöyn Byw
Crwydro
Y Baban Bychan
Clir yw'r Lleisiau
Trip i'r Lloer - Urdd 2017


A fine collection of 20 new songs for young children. The combination of Leah Owenâ€ôs music and Selwyn Griffithâ€ôs lyrics has resulted in an attractive volume that is very popular with children.

The songs have been graded from Taroâ€ôr Drwm and Oedran to Trip iâ€ôr Lloer and Clir ywâ€ôr Lleisiau. There is material here suitable for all children of primary age from the reception class to the older children. The words are excellent and the tunes highly singable. The piano accompaniments are not too difficult and guitar chords are also contained.

This book is in Welsh only.

Tonic Sol-ffa: