Joseff

£8.95
1019A
+

Andrew Lloyd Webber & Tim Rice
Cyfieithydd / Translation: Aled Lloyd Davies

Cyfieithad Cymraeg oâ€ôr sioe gerdd hynod boblogaidd ‘Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoatâ€ô. Mae trosiad gwych Aled Lloyd Davies yn cadw at ysbryd a naws y gwreiddiol gan roi cyfle i ysgolion ganuâ€ôr holl ddeunydd yn y Gymraeg.

Gellir cyflwynoâ€ôr sioe yn ei chyfanrwydd mewn cyngerdd neu ddewis a dethol eitemau iâ€ôw dysgu aâ€ôu canu yn y dosbarth. Bydd y caneuon ymaâ€ôn sicr o brofi ymysg hoff ganeuon y plant ac yn fodd o ddenu hyd yn oed y rhai mwyaf swil yn y dosbarth i forio canu!
Joseff a'i Griw/Côt Joseff
Breuddwydion Joseff
Joseff Druan
Un Angel Arall yn y Nefoedd
Potiphar
Cauwch Bob Drws
Ffwr' â ti Joseff
Stori Pharo
Pharo Druan/Cân y Brenin
Eglurhad Breuddwydion Pharo
Myn Brain I
Dyddiau Canaan
Y Brodyr yn Dod i'r Aifft/Crafu, crafu
Pwy yw'r Lleidr
Calypso Benjamin
Joseff Drwy'r Amser
Joseff yn yr Aifft
Yn Fy Mreuddwyd Brau


A Welsh language translation of the popular musical ‘Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoatâ€ô. Aled Lloyd Daviesâ€ô excellent adaptation embraces the spirit and character of the original English and provides an opportunity for children to sing this exciting material in Welsh.

The show can be sung in its entirety in a concert, or individual items can be selected for class singing. The songs are certain to prove popular with children and will tempt even the most reluctant singers to sing along!

This book is in Welsh only.