Gŵyl y Pasg

£12.00
1071
+

Plus postage and packaging


Mae Cor ABC o Aberystwyth wedi recordio 15 o hoff emynau Cymru ar gyfer y CD hwn. Mae'r llyfr hefyd yn cynnwys geiriau a cherddoriaeth yr emynau hynny sydd yn rhan o'n hetifeddiaeth, ynghyd â nodiadau ar gefndir y cyfansoddwyr a'r awduron. Mae 6 o'r emynau hyn gan Williams Williams, Pantycelyn.

Dyma'r 6ed yn y gyfres HOFF EMYNAU.

 1. Mannheim (Passion Chorale) - Cof am y cyfiawn Iesu
 2. Bryn Calfaria - Cymer, Iesu fi fel 'rydwyf
 3. Tyddyn Llwyn - Arnat, Iesu, boed fy meddwl
 4. Minffordd - Iesu ei hunan yw fy mywyd
 5. Pen-parc - Ai am fy meiau i
 6. Tyddewi - Mi dafla' 'maich oddi ar fy ngwar
 7. Brynhyfryd - Mae'r gwaed a redodd ar y groes
 8. Arweiniad - O Fab y Dyn, Eneiniog Duw
 9. Petra - Craig yr oesoedd, cuddia fi
 10. Nasareth - Dros bechadur buost farw
 11. Buddugoliaeth - Yn Eden cofiaf hynny byth
 12. Hanover - Fe dorrodd y wawr
 13. Nottingham - Gorfoleddwn Iesu mawr
 14. I Dduw bo'r gogoniant
 15. Macabeus - Crist a orchfygodd

Best Loved Hymns series - Volume 6

Aberystwyth-based Cor ABC, has recorded this CD of 15 beloved Welsh hymns. This book which includes the CD, contains the words and music of those hymns which have become our heritage, with background notes on those composers and authors who created it.

Tonic Sol-ffa:

No posts found

Write a review