Ffordd Tangnefedd

£7.99
1055
+

Plus postage and packaging

Eric Jones a Garry Owen

Drama gerdd sydd yn adrodd hanes Y Geni mewn ffordd gyfoes. Gellir perfformio'r gwaith yn ei gyfanrwydd, neu mae modd cyflwyno rhai o'r caneuon fel eitemau unigol mewn cyngerdd.

Dyma'r caneuon:

Dyma stori

Daeth Newid Byd

Paid ag Ofni

Yr Angel a Ddaeth

Mawryga fy enaid

Ein byd sy'n llawn llawenydd

Y daith sy'n hir (darn gosod Eisteddfod yr Urdd 2019 - Parti deusain Bl.9 ac iau - adran)

Yn Dynn yn fy mreichiau

Ceidwad byd (darn gosod Eisteddfod yr Urdd 2019 - Parti Unsain Bl. 6 ac iau - dysgwyr/learners)

Dyma stori (ailadroddiad)

Tonic Sol-ffa:

No posts found

Write a review