Diolch â chân

£12.00
1069
+

Plus postage and packaging

DIOLCH Â CHÂN - Côr CF1

A collection of 14 hymns including a CD of Côr CF1 singing the hymns. Information about the composers and authors of the hymns are also included.

This is the 4th in the series BEST LOVED HYMNS


Tydi a Roddaist

Maes-Gwyn - O fendigaid Geidwad

Cwm Rhondda - Wele'n sefyll rhwng y myrtwydd

Bryn Myrddin - Mawr oedd Crist yn nhragwyddoldeb

Rhyd-y-Groes - Duw mawr y rhyfeddodau maith

Diolch a Chan - Arglwydd mawr y nef a'r ddaear

Crimond - Yr Arglwydd yw fy mugail da

Duke Street - Brwydra bob dydd, cryfha dy ffydd

Converse - O'r fath gyfaill ydyw'r Iesu

Pantyfedwen - Tydi a wnaeth y wyrth

Ceisiwch yn gyntaf

Janice (Plaisir d'Amour) - O Dduw ein Tad

Diolch,diolch Iesu

Diogel wyf ynot ti - Os heddwch fel afon

Tonic Sol-ffa:

No posts found

Write a review