Chiz

£9.00
1007
+

Sion Lewis (Golygydd/Editor)

Dyma gasgliad safonol o gynnyrch mwyaf poblogaidd Huw Chiswell. Mae caneuon fel Y Cwm, Dwylo Dros y Môr a Rhywbeth oâ€ôi Le yn cael eu cyfrif ymysg goreuon y byd pop Cymraeg. Dyma Huw Chiswell ar ei orau yn trafod y byd aâ€ôi broblemau — oâ€ôr Affrig i Gwm Tawe, drwy gyfrwng cerddoriaeth afaelgar a geiriau cofiadwy.

Maeâ€ôr caneuon i gyd wediâ€ôu trefnuâ€ôn grefftus i lais a phiano gyda phob un trefniant yn cadwâ€ôn agos at y fersiynau gwreiddiol a recordiwyd ac a berfformiwyd gan Huw Chiswell dros gyfnod o ddeng mlynedd.

Dyma alawon canadwy a geiriau pwrpasol — yr union fformiwla ar gyfer canu dosbarth llwyddiannus!

Y Cwm
Parti'r Ysbrydion
Frank a Moira
Rhywbeth o'i Le
Dwylo Dros y Môr
Tad-cu


A fine collection of Huw Chiswellâ€ôs most popular songs. Songs such as Y Cwm, Dwylo Dros y Môr and Rhywbeth oâ€ôi Le are considered to be amongst the best material in the Welsh pop world. Here is Huw Chiswell at his best discussing the world and its problems — from Africa to the Swansea Valley, by way of gripping music and thought provoking words.

Each of the songs has been skilfully arranged for voice and piano, with each arrangement reflecting the original versions that have been sung and recorded by Huw Chiswell over a ten-year period.

Singable melodies and words full of purpose — the very formula for successful class singing!
This book is in Welsh only.