Canu Cynnar

£5.99
1039
+

Tecwyn Ellis

Casgliad o wyth o ganeuon amrywiol gyda chyfeiliant piano llawn, a gyfansoddwyd gan gyn Gyfarwyddwr Addysg Gwynedd ar gychwyn ei yrfa yn y byd addysg, yn cynnwys pedair unawd, trefniannau SSA ac SATB a dau osodiad cerdd dant.


A varied collection of eight songs with full piano accompaniment, composed by a retired Gwynedd Director of Education during the early years of his career, comprising four Solo, an SSA and SATB arrangement and two cerdd dant settings.