Llys Aberffraw / Aberffraw Court

£3.00
9040
+

Unawd i gyfeiliant piano gan Gareth Glyn yn addas i denor. Geiriau Cymraeg gan Edgar Phillips a'r geirau Saesneg gan Peredur Glyn. Allan o'r gantawd Dirion Dir.

Sheet music for solo voice and piano by the composer Gareth Glyn suitable for tenor voice. Welsh words and English translation by Peredur Glyn.

Composer / Arranger:
  • Gareth Glyn