Hufen o gân / Cream of song

Mary S. Jones, Gwennant Pyrs, Delyth Rees
£9.50
9031
+

Plus postage and packaging

Unawdau gan dair o ferched sy'n cyfansoddi - Mary S. Jones, Gwennant Pyrs and Delyth Rees. Yn rhan o'r cynllun i hybu unawdwyr newydd a chefnogi eisteddfodau lleol, maen't erbyn hyn yn rhan o repertoire nifer fawr o'n cantorion. Yn addas i lais uchel neu isel gan bod dau fersiwn o bob cân yn y llyfr.

Myfyrdod - Mary S Jones

Mae'r ofnau'n fud - Gwennant Pyrs, Welsh words by Eleri Richards

Rho fory i minnau - Delyth Rees, Welsh words by Eleri Richards

Sheet music for solo voice and piano.Three songs by three women composers - Mary S. Jones, Gwennant Pyrs and Delyth Rees are contained in this book. Initially composed as part of a project to promote new singers whilst encouraging local eisteddfodau, they have become firm favourites in many a singer's repertoire. There are two versions of each song, in two different keys, therefore suitable for high or low voice. Welsh words only.


Darn prawf Eisteddfod yr Urdd 2019 - Unrhyw ddarn allan o Hufen o gan (Unawd merched neu bechgyn Bl 10 ac o dan 19 oed)

Test piece for the Urdd Eisteddfod 2019 - Any song out of Hufen o gan (Solo Year 10 and under 19 years old)

Composer / Arranger:
  • Mary S. Jones, Gwennant Pyrs, Delyth Rees
Tonic Sol-ffa:

No posts found

Write a review