Galwad Serch / Love in Christ

£3.00
9010
+

Unawd i gyfeiliant piano gan Llifon Hughes-Jones i eiriau W W Pantycleyn. Geiriau Cymraeg a Saesneg.

Sheet music for solo voice and piano by the composer Llifon Hughes-Jones to the words of William Williams, Pantycelyn in Welsh and English translation.

Composer / Arranger:
  • Llifon Hughes-Jones