Yr Arddull glasurol

£20.00
1016A
+

Plus postage and packaging

Charles Rosen
Addasydd / Translation: Delyth Prys

Cyfieithad Cymraeg safonol oâ€ôr gyfrol Saesneg ‘The Classical Styleâ€ô gan Charles Rosen. Dyma gyflwyniad trwyadl o gerddoriaeth y cyfnod clasurol a gwaith cyfansoddwyr fel Haydn, Mozart a Beethoven. Trafodir nifer o weithiau y cyfansoddwyr ymaâ€ôn fanwl gan roi sylw arbennig i iaith gerddorol, ffurf ac arddull.

Dyma werslyfr hynod ddefnyddiol iâ€ôr sawl sydd yn dilyn cwrs cerddoriaeth drwy gyfrwng y Gymraeg, boed yn lefel 'A' neu addysg uwch.


A quality Welsh language translation of the Charles Rosen volume, ‘The Classical Styleâ€ô. The book is an in-depth presentation of music of the classical period and the works of composers such as Haydn, Mozart and Beethoven. A number of compositions by these composers are discussed in detail, paying particular attention to musical language, form and style.

This text book will be invaluable to those studying music through the medium of Welsh, — ‘Aâ€ô level or higher education.

This book is in Welsh only.

No posts found

Write a review