Heddwch (Electronic Version)

Eric Jones

Physical copies available click here

£15.00
2045

This product is electronically distributed.

Plus postage and packaging

For Physical copies of this piece please click here

Darn SA gan Eric Jones, geiriau gan T Elfyn Jones. Darn prawf Eisteddfod yr Urdd 2019. Rhif y gystadleuaeth: 23 - Parti Merched Bl 7-9.

Opsiwn 1: Pris arbennig am becyn o gopiau caled, lleiafswm o 10 copi (yn cynnwys disgownt o 25%) = £12 + post.

Neu Opsiwn 2: Ffeil electronig gyda chaniatad i'ch ysgol argraffu copiau ar gyfer y gystadleuaeth + £15. Byddwn angen gwybod enw y person sy'n gwneud y copiau ac enw'r ysgol sy'n angen y copiau. Byddwn yn danfon y ffeil wedyn atoch ar ebost o fewn ychydig ddyddiau.


Sheet music for SA & piano by Eric Jones and words by T Elfyn Jones. Test piece at the Urdd Eisteddfod 2019.

Composer / Arranger:
  • Eric Jones
Tonic Sol-ffa:

No posts found

Write a review