Trychineb yr SS Swiftsure

Electronic Version available click here

£1.50
2068
+

Minimum quantity for "Trychineb yr SS Swiftsure" is 10.

For Electronic Version of this piece click here

Cerddoriaeth gan Richard Vaughan a'r geiriau gan Ifan Erwyn Pleming. Darn prawf ar gyfer Eisteddfod yr Urdd 2019. Cystadleuaeth rhif 26 - Côr Merched SA Blwyddyn 13 ac Iau.

Opsiwn 1: Pris arbennig am becyn lleiafswm o 10 copi (yn cynnwys disgownt 25%) + post, = £15 (+post)

Opsiwn 2: Ffeil electronig yn arbennig i'ch ysgol am £18. Cysylltwch efo ni gyda enw y person bydd yn gwneud y copiau, a'r ysgol bydd yn eu dyfenyddio ar gyfer cystadlu. Byddwn yn danfon y ffeil atoch ar ebost o fewn ychydig ddyddiau.


Tonic Sol-ffa: