Richard Vaughan

Richard, a graduate from Royal Holloway, University of London, is an accomplished pianist having twice won the National Urdd Eisteddfod of Wales along with winning the coveted pianist of the festival award. Hehas played across Europe including the British Ambassador’s residence and Church in the Rockin Helsinki. He is a regular accompanist on S4C programmes and is regularly in demand as a session musician with the British Sinfonietta, Welsh Session Orchestra and The Novello Orchestra.

Having been assistant conductor and accompanist with Côr CF1, one of Wales’ most dynamic and successful choirs and vocal coach with the Big Talent school at the Wales Millennium Centre, he became musical director of the Côr y Gleision in September 2010 winning the Mixed Choir competition at theNorth Wales Choral Festival and the Cheltenham Festival of Performing Arts, and gaining third prize in this year’s National Eisteddfod. He has been a professional piano tutor since the age of 15 and continues to teach privately.

Richard has also worked as a Researcher and Musical Assistant on many television productions andworking as a composer, wrote the music for S4C’s children’s production Herio’r Ddraig, the recent S4C film, Pianissimo and short film Fi a Miss World. He has published many choral works, and his compositions and arrangements are increasingly in demand by choirs from across Wales and beyond.

Graddiodd Richard o Royal Holloway, Prifysgol Llundain, ac mae'n bianydd medrus sydd wedi ennill yn Eisteddfod yr Urdd ddwywaith gan gynnwys gwobr pianydd yr ðyl. Mae wedi chwarae piano ar draws Ewrop gan gynnwys lle preswyl Llysgenhadwr Prydain ac yn Yr Eglwys yn y Graig yn Helsinki. Mae Richard yn cyfeilio yn reolaidd ar raglenni S4C, ac yn aml yngerddor sesiwn gyda’r British Simfonietta, Welsh Session Orchestra a’rNovello Orchestra.

Ar ôl bod yn is-arweinydd a chyfeilydd Côr CF1, ac athro llais gydag ysgolBig Talent yng Nghanolfan y Mileniwm, daeth yn arweinydd Côr y Gleision yn Medi 2010, gan ennill sawl gwobr anrhydeddus gyda'r côr. Mae wedi bod yn diwtor piano ers yn 15 oed, ac yn parhau i roi gwersi preifat. Mae hefyd wedi gweithio fel Ymchwilydd a Chynorthwy-ydd Cerddorol ar nifer o raglenni teledu. Cyfansoddodd y gerddoriaeth ar gyfer y cynhyrchiad i blant, Herio’r Ddraig, y ffilm Pianissimo ar S4C,a’r ffilm fer Fi a Miss World. Mae wedi cyhoeddi sawl darn corawl, ac mae galw mawr cynyddol am eigyfansoddiadau a'i drefniannau yng Nghymru a thu hwnt.