Mervyn Burtch (1929-2015)

Mervyn Burtch lived in Ystrad Mynach, Glamorgan, where he was born in 1929. He taught part time at the Welsh College of Music and Drama, Cardiff. As a composer, he was comfortable writing for various genre, be it vocal or instrumental and received numerous commissions over the years. His work can frequently be heard in the concert hall or on record and his operas - particularly his operas for children - are amongst his most popular works. Cardiff Polyphonic Choir have recently produced a CD, I am David, of a number of his choral works. He sadly passed away, May 2015 at the age of 85.

Bu Mervyn Burtch yn byw yn Ystrad Mynach, Sir Forgannwg lle y ganed yn 1929. Bu'nddarlithydd rhan-amser yng Ngholeg Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd. Mae'n gyfansoddwr sydd yn gyfforddus mewn sawl cyfrwng, boed lleisiol neu offerynnol. Derbyniodd lu o gomisiynau dros y blynyddoedd a chlywir ei weithiau ar lwyfan neu ar record yn gyson. Mae ei operau — yn enwedig ei operau plant — ymysg ei weithiau mwyaf poblogaidd. Recordiodd Cor Polyffonig Caerdydd CD, I Am David, sydd yn cynnwys nifer o'i weithiau corawl. Bu farw ym Mis Mai 2015.