Lyn Davies

Lyn Davies was born in Llandybie, Carmarthenshire in 1955. A productive composer, he gained a Ph. D. from the University of Wales in 1983. He also studied composition in Poland in the Music Academy in Krakow with Penderecki, Schaffer, Buijarski an Stachowski. Having previously followed a successful career as a singer, he decided to concentrate on academic work and composition in 1990. His compositional style sometimes includes tonal patterns, as seen in some of his choral works, whilst his piano and chamber music is more ambitious and based on dissonance.

Ganed yn Llandybie, Sir Gaerfyrddin yn 1955. Yn gyfansoddwr hynod gynhyrchiol, derbyniodd Lyn Davies Ph. D. o Brifysgol Cymru ym 1983. Bu hefyd yn astudio cyfansoddi yng Ngwlad Pwyl yn yr Academi Cerdd yn Krakow gyda Penderecki, Schaffer, Buijarski a Stachowski. Wedi gyrfa lwyddiannus fel canwr penderfynodd ganolbwyntio ar waith academaidd a chyfansoddi yn 1990. Mae ei arddull yn cynnwys rhai darnau cyweiriol ond llawer o'i weithiau siambr a phiano yn fwy uchelgeisiol wrth ddefnyddio anghyseinedd fel sail i'r cyfansoddiad.