Eric Jones

Eric Jones was born and raised in Pontarddulais. After leaving University of Wales, Cardiff with a degree in Music, his teaching career started in Llanelli, before moving on to Ysgol Mynyddbach, Swansea, Ysgol Gyfun Gŵyr, and finally a head teacher at Ysgol Bro Myrddin, retiring in 2006.

He is a Fellow of Trinity College, London and for his contribution to music in Wales he was made an honorary member of The Gorsedd of the Bards. He became President of Pontarddulais Male Voice Choir in 2004 after serving the choir as accompanist for eighteen years between 1973 and 1991.
As a composer, he has published seven volumes of songs, as well as a substantial number of choral pieces that have proved to be very popular with choirs in Wales as well as worldwide. Côr Llanddarog a’r cylch have recorded an album solely of choral musics by Eric Jones - Gweithiau Corawl Eric Jones (Sain SCD2752 www.sainwales.com). In addition, he has composed extended religious works as well as music for the theatre. There is much demand for his work today as a composer and adjudicator and he is busy working on many commissioned pieces. He is married to Gwen and has children and grandchildren.

For further details see www.ericjones.cymru

Wedi ei eni a’i fagu ym Mhontarddulais, graddiodd Eric Jones mewn Cerddoriaeth o Brifysgol Cymru, Caerdydd. Cychwynnodd ei yrfa ddysgu yn Llanelli, cyn dod maes o law yn Bennaeth Cerddoriaeth a’r Celfyddydau Creadigol yn Ysgol Mynyddbach, Abertawe. Ar ôl cyfnod fel Dirprwy bennaeth yn Ysgol Gyfun G›yr, aeth yn Brifathro ar Ysgol Bro Myrddin, gan ymddeol yn 2006.

Mae’n Gymrawd Coleg Cerdd y Drindod Llundain, ac fe’i hurddwyd i Orsedd y Beirdd er anrhydedd am ei gyfraniad i gerddoriaeth yng Nghymru. Daeth yn Llywydd Côr Meibion Pontarddulais yn 2004 ar ôl gwasanaethu’r Côr fel Cyfeilydd am ddeunaw mlynedd rhwng 1973 a 1991.

Mae saith cyfrol o’i ganeuon wedi’u cyhoeddi ynghyd â nifer sylweddol o ddarnau corawl sy’n boblogaidd yng Nghymru ac yn fyd eang. Recordiwyd CD gan Sain, o Gôr Llanddarog a’r cylch - Gweithiau Corawl Eric Jones. (Sain SCD2752 www.sainwales.com). Hefyd, cyfansoddodd weithiau estynedig crefyddol yn ogystal â cherddoriaeth i’r theatr. Mae galw mawr amdano heddiw fel cyfansoddwr a beirniad ac mae’n brysur yn cyfansoddi nifer o ddarnau comisiwn. Mae’n briod â Gwen a chanddynt blant ac wyrion.

Am wybodaeth bellach gweler www.ericjones.cymru