Dilys Elwyn-Edwards (1918-2012)

Dilys Elwyn-Edwards was born in Dolgellau in 1918. She is well known for her work for voice, mainly and her songs and choral works are popular in Wales and beyond. Artists such as Bryn Terfel, Gwyn Hughes-Jones, Rebecca Evans and the Choir of St. John's College, Cambridge have all recorded and performed her works. She studied with Herbert Howells at the Royal College of Music in London, and her soft melodic style appeals to an array of choirs and soloists. She sadly passed away in 2012 at the age of 93.

Ganed Dilys Elwyn-Edwards yn Nolgellau yn 1918. Mae'n cael ei chydnabod fel cyfansoddwraig lleisiol yn bennaf, ac mae'i chaneuon a'i cherddoriaeth gorawl yn boblogaidd iawn yng Nghymru a thu hwnt. Mae artistiaid fel Bryn Terfel, Gwyn Hughes-Jones, Rebecca Evans a Chor Coleg Sant Ioan, Caergrawnt i gyd wedi recordio a pherfformio ei chyfansoddiadau.

Bu'n astudio cyfansoddi gyda Herbert Howells yn Llundain ac mae ei harddull ysgafn yn apelio at amryw o gorau a chantorion. Bu farw yn 2012 yn 93 oed.