Brian Hughes

Brian Hughes was born in Rhosllannerchrugog, Wrexham in 1938. His vocal and choral music is very dramatic and is particularly accessible to the listener. He receives frequent commissions from various choirs and groups of musicians throughout Wales and England. His experience of choral training during his period as conductor of the Alun School Singers, Mold, and as the chorus master of the Royal Northern College of Music, Manchester, has given him a particular expertise in choral writing. Nevertheless, he does have works for large orchestra to his name - Strata and Janus as well as chamber music such as Quando for clarinet and Pieces for Miriam for flute. Brian is always ready to use a variety of vocal effects in his choral compositions if they add to the overall effect he is attempting to create.

For further information, see www.brianhughes.uk.com

Ganed Brian Hughes yn Rhosllannerchrugog, Wrecsam yn 1938. Mae ei weithiau corawl a lleisiol yn ddramatig a chyfoes ond yn gwbl hygyrch i'r gwrandawr. Mae'n derbyn comisiynau gan gorau a lliaws o grwpiau cerddorol yn gyson ledled Cymru a Lloegr.

Mae ei brofiad o hyfforddiant corawl fel cyn-arweinydd Cantorion Alun, Yr Wyddgrug a chorws-feistr Coleg Cerdd Brenhinol y Gogledd, Manceinion, yn golygu ei fod yn alluog iawn i ysgrifennu darnau corawl. Serch hynny, mae hefyd wedi cyfansoddi darnau ar gyfer cerddorfa lawn - Strata a Janus - yn ogystal a gweithiau siambr fel Quando ar gyfer clarinet a Darnau i Miriam ar gyfer ffliwt.

Mae Brian Hughes yn barod iawn i ddefnyddio amrywiaeth o effeithiau lleisiol yn ei gyfansoddiadau ar gyfer corau, os ydynt yn ychwanegu at y darlun cyfan y mae'n ceisio'i greu.

Am ragor o wybodaeth gweler www.brianhughes.uk.com