Alan Llewelyn Thomas

A former pupil of Llanelli Boys Grammar School, Alan Llewelyn Thomas graduated in music from the RoyalWelsh College of Music & Drama where he studied voice with the renowned English tenor, John Mitchinson and flute with Douglas Townshend. After completing post graduate studies at Cardiff University he spent 25working in education as a music teacher, Head of Department, Associate Music Advisor and AssistantHeadteacher and served as an Advanced Level examiner and member of the Advanced Level music syllabus development team for the WJEC. In 2012, after beating cancer for the third time, he left education and now concentrates exclusively on performance and composition.

Alan has long been in demand as a choral singer, and has performed at some of the most prestigious concert halls and Cathedrals in Europe. Alan’s compositional output reflects his vast choral experience and love of singing. He writes both sacred and secular, and enjoys writing for female voices in particular. His works have been performed at St David’s Cathedral, Pembrokeshire and his setting of ‘Ubi Caritas’, composed for theMetropolitan Cathedral Choir Cardiff, was premiered in the presence of HRH the Prince of Wales. This features on a CD of Christmas music released by the Cathedral Choir.

Yn gyn-ddisgybl Ysgol Ramadeg Llanelli, graddiodd Alan Llewelyn Thomas o Goleg Cerdd a Drama, Caerdydd. Wedi ennill ôl-radd, bu’n gweithio ym mydaddysg am 25 mlynedd, yn athro cerddoriaeth, yn Bennaeth Adran, Ymgynghorydd Cerdd ac yn Brifathro Cynorthwyol. Yn ogystal â hyn, bu’n arholwr lefel A a hefyd yn aelod o banel CBAC. Ar ôl curo cancr am y drydyddtro, gadawodd y byd addysg ac yn awr mae’n canolbwyntio yn llwyr ar gyfansoddi a pherfformio.

Mae Alan wedi bod yn aelod o nifer o gorau o bob math gan berfformio dros ybyd ac mae ei gyfansoddiadau yn adlewyrchu ei brofiad corawl a’i gariad at ganu.

Mae’n mwynhau cyfansoddi pob math o ddarnau corawl i amrywiaeth o leisiauond yn bennaf i leisiau merched. Yn 2016 perfformiwyd ei waith, Kyrie, yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi, ac mae ei waith Ubi Caritas wedi ei berfformio ganGôr Eglwys Gadeiriol Fetropolitan Dewi Sant, Caerdydd ym mhresenoldeb y Tywysog Charles. Mae’r gwaith yn ymddangos ar CD o garolau gan y côr.