Y Lleuad a'r ser (Ffeil electronig)

Accompanied, Arfon Wyn, Gareth Glyn
£18.00
3163E

This product is electronically distributed.

Plus postage and packaging

Mae Y Lleuad a'r sêr yn ddarn ar gyfer lleisiau cymysg - SATB sy'n ddarn gosod yn Eisteddfod yr Urdd 2020. Cyfansoddwyd y gerddoriaeth gan Arfon Wyn, a threfnwyd ar gyfer cor SATB gan Gareth Glyn. Gellir brynnu copiau caled fel arfer, neu yn yr achos hwn am gyfnod byr, drwydded i ganiatau i chi wneud hynny sydd angen o gopiau ar gyfer eich côr, a'ch côr chi yn unig er mwyn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd. Mi fydd angen i chi ddanfon enw eich côr atom, a'r person sydd angen yr hawl i wneud copiau. Byddwn wedyn yn danfon atoch yn uniongyrchol, ffeil pdf efo rhif trwydded ac enw eich cor ar y ffeil pdf er mwyn i chi allu gwneud y copiau. Byddwn yn ceisio gwneud hyn o fewn yr un diwrnod os yn bosibl.

Does dim cost postio ar y ffeil electronig.

Noder nad oes hawl i wneud copiau o unrhyw fath o'r copiau caled (CURIAD 3163).

Cyfansoddwr / Trefnydd:
  • Arfon Wyn
  • Gareth Glyn
Cyfeiliant:
  • Accompanied
Iaith:
  • Welsh
Tonic Sol-ffa: