You can order the pieces below directly through Curiad on this website,

your local Welsh shop or through the Welsh Books Council

Curiad publications in Eisteddfod yr Urdd 2016

Click on the links to go to individual pages for purchase.

  • Comp. No: 160. Wil Cwac Cwac, Leah Owen (Curiad 1011, Mae Gen i Gan) Côr Bl.2 ac Iau
  • Comp. No. 163. Cwrlid, Nia Wyn Jones (Curiad 2040) - Deuawd Bl.6 ac Iau (Pecyn o 3 neu drwydded i lawr lwytho)
  • Comp. No. 165. Pam fod y glaw, Mal Pope (Curiad 1031, Cymru a'r Gan) - Parti Unsain Bl.6 ac Iau, Dysgwyr.
  • Comp. No. 166. Miwsig yn ein calon, Eric Jones (Cuirad 1015, Canwn Fawl 2)
  • Comp. No. 167. Rhwyfo Lawr yr afon (addasiad), Arfon Wyn (Curiad 1064, Pwy wnaeth y ser uwchben)
  • Comp. No. 170. Trysor, Nia Wyn Jones (Curiad 2039) Cor Bl.6 ac Iau
  • Comp. No. 187. Hon yw ein gwlad, Gareth Glyn (Curiad 3154) Cor SATB Bl.13 ac Iau (Pecyn o 10 neu drwydded i lawr lwytho)
  • Comp. No. 191. Tyred Arglwydd, Eric Jones (Curiad 2036) Cor Merched S.S.A. 14-25 oed (Aelwyd)
  • Comp. No. 194. Galwad y Gan, Eric Jones (Curiad 3144) Cor SATB 14-25 oed (Aelwyd)

            

 

                         

CURIAD

01286 882166

 

Stelcian       7037-Yn-y-Mwd       7041-Ceinciaur-Ffin       9019-Llanrwst