[neidio i'r prif gynnwys]

Cerddoriaeth Gorawl - TTBB (Meibion)

Darnau mwyaf newydd ar waleod y rhestr

Rydym yn cyhoeddi nifer fawr o gyhoeddiadau corawl yn flynyddol ar gyfer corau meibion. Oni nodir yn wahanol, mae'r oll o'r cyhoeddiadau yma'n cynnwys geiriau yn y Gymraeg a'r Saesneg.

I'ch cynorthwyo chi rydym wedi nodi darnau cysygredig gyda croes a darnau sydd yn addas ar gyfer y Nadolig gyda coeden nadolig.

Fe sylwch bod rhai tudalennau enghreifftiol, dyfyniadau sain a chlipiau fideo yn gynwysiedig yn yr adran hon:

  • Mae Cerddoriaeth yn dynodi bod modd i chi weld rhai tudalennau o'r gwaith ar y sgrin
  • Mae Sain yn dynodi y gallwch glywed peth o'r gwaith yn ogystal (mae angen y fersiwn diweddaraf o Real Audio Player arnoch)
  • Mae YouTube yn dynodi y gallwch weld y darn yn cael ei berfformio

 

Rhif Catalog Enw'r Darn Cyfansoddwr
  Builth/Trewen/Blaenwern  
4001 O Iesu Mawr croes Handel Parker
4002 Gweddi Eli Jenkins (Troyte) Troyte
4003 Myfanwy Joseph Parry
4004 Ave Verum Corpus croes W. A. Mozart
4005 Moliant y Cread croes Beethoven, Brian Hughes (Trefn.)
4006 Y Deryn Pur Mervyn Burtch (Trefn.)
4007 Sanctaidd croes F. Schubert
4008 Henffych Iesu croes Charles Gounod
4009 Carodd Duw y Byd croes Stainer
4010 Lefan croes T. Gwynn Jones
4011 Bendithia Di croes T. Gwynn Jones
4012 Blaenwern croes Dyfed Wyn Edwards (Trefn.)
4013 Charlottown Emyr James (Trefn.)
4014 Bywyd y Bugail Brian Hughes
4015 Yr Eco Orlando di Lasso
4017 Croeshoeliedig oedd croes Lotti
4021 Emyn Noswyl Llifon Hughes-Jones (Trefn.)
4022 Hela Llwynog Llifon Hughes-Jones (Trefn.)
4023 Cwyn Cariad Llifon Hughes-Jones (Trefn.)
4024 Tra bod dau W-A Ann Hopcyn (Trefn.)
4025 Y March Glas Llifon Hughes-Jones (Trefn.)
4026 Si Hei Lwli Mabi Emyr James
4027 Coedmor croes R. L. Jones, Gwilym Lewis (Trefn.)
4028 Pe cawn ni hon Gareth Leyshon (Trefn.)
4029 Lisa Lan Brian Hughes (Trefn.)
4031 Serenad Don Juan Tchaikovsky, E. Williams (Trefn.)
4032 Suo Gan Dyfed Wyn Edwards (Trefn.)
4033 Tyddyn Llwyn Llifon Hughes-Jones (Trefn.)
4034 Llonydd fel nos (Still Wie die Nacht) BOHM, Alwyn Humphreys (Trefn.)
4035 Agenda dros heddwch David Nevens
4036 Cwm Rhondda W. O. Jones (Trefn.)
4037 Groeswen W. O. Jones (Trefn.)
4038 Hwyrddydd W. O. Jones
4039 Fe anwyd brawd ym Methlehem S. Scheidt, E. Williams (Trefn.)
4040 Miwsig, pan elo lleisiau'n fyd Sjoberg, Emrys Williams (Trefn.)
4041 Breuddwydiaf drwy y nos Bizet, Emrys Williams (Trefn.)
4042 Gyrru'r Ychen Brian Hughes (Trefn.)
4043 Hen Ferchetan Brian Hughes (Trefn.)
4044 Coed y Glyn Llifon Hughes-Jones
4045 Clychau'r Gog Gareth Glyn
4047 Mae yna Wlad Laurie Thompson
4048 Ar lan y mor Emyr James (Trefn.)
4049 Can y llanc o fugail Anthony Whittaker
4050 Balm yng Ngilead Martin Hodson (Trefn.)
4051 Ar hyd y nos Martin Hodson (Trefn.)
4052 Pleserau serch
(Plaisir d'amour)
Martin Hodson (Trefn.)
4053 Shenandoah Martin Hodson (Trefn.)
4054 Dail yr Hydref Emrys Williams (Trefn.)
4055 Sanctus Martin Hodson (Trefn.)
4056 Weimar Gwilym Lewis (Trefn.)
4057 Salm 23 Caradog Roberts
4058 Fy ngolau claer Derek Jones (Trefn.)
4059 Trewen Martin Hodson (Trefn.)
4060 Yr hen arch Colin Lawrence (Trefn.)
4061 Rachie
(I bob un sy'n ffyddlon)
Caradog Roberts, Alwyn Humphreys (Trefn.)
4062 Aberystwyth J. Parry, A. Humphreys (Trefn.)
4063 Hafan Gobaith Delyth Rees, V. Hoppe (Trefn.)
4064 Deuddeg dydd y Nadolig Valerie Hoppe (Trefn.)
4065 Bugeilio'r gwenith gwyn Derek Jones (Trefn.)
4066 Jamaica Ffarwel W. O. Jones (Trefn.)
4067 Westminster Abbey H. Purcell, W. O. Jones (Trefn.)
4068 Harri Morgan William Barr (Trefn.),
Alaw draddodiadol o Ogledd Lloegr 
4069 O Ddwyfol nos A. Adam, E. Williams (Trefn.)
4070 Y Faner Serennog Gwilym Lewis (Trefn.)
4071 F'Arglwydd Ior Bugail yw (Salm 23) croes Brian Hughes
4072 Tra bo dau Mervyn Burtch (Trefn.)
4073 Rhagom filwyr Iesu (St. Gertrude) Arthur Sullivan,
4074 Cyfri'r Geifr Mary S. Jones (Trefn.)
4075 Rhieingerdd Eric Jones
4076 Paid a Deud Emyr James (Trefn.)
4077 St. Clements croes C. C. Scholefield, Eric Jones (Trefn.)
4078 Lausanne croes Caesar Malan, John Tudor Davies (Trefn.)
4079 Gweddi Affricanaidd Enoch Sontonga, Eric Jones (Trefn.)
4080 Serenad Bwyleg Emrys Williams (Trefn.)
4081 Perthyn Hedd i ti a mi Anthony Whittaker
4082 Christus Salvator croes Eric Jones
4083 Bob un tro wrth deimlo'r Ysbryd Derek Jones (Trefn.)
4084 Caraf di f'anwylyd Meirion Davies
4085 Rhys croes W. J. Evans, James Hearn (Trefn.)
4086 Hwyrol Weddi James Griffiths
4087 O Wae! O Waeau Martin Hodson (Trefn.)
4088 Tren yr Efengyl croes Martin Hodson (Trefn.)
4089 Joshua croes Martin Hodson (Trefn.)
4090 Prysgol croes William Owen, Eric Jones (Trefn.)
4091 Crist a Orchfygodd Handel, Derek Littlemore (Trefn.)
4094 Torrwn Fara croes Colin Lawrence (Trefn.)
4095 Daw Nhreialon Ior croes Colin Lawrence (Trefn.)
4100 Carol y Seren coeden Gareth Glyn (Trefn.)
4101 Y Bryniau Melynion Gareth Glyn
4102 Carol yr Alarch croes Gareth Glyn
4103 Heulwen Haf, Lleuad Serch Mike Kempster
4104 Si Hwi Eric Jones
4105 Teneram Vocem Audio (Sara) croes S. Arnold, Gilmor Griffiths (Trefn.)
4106 Salmyddiaeth croes Richard Roderick Jones
4107 Pokarekare ana Gwilym Lewis (Trefn.),
Can Serch Maori
4108 Triawd o Fawl croes Derek Jones (Trefn.)
4109 Ymdeithgan y Wladwriaeth croes W. O. Jones (Trefn.)
4110 Salm 47 (Omnes gentes plaudite manibus) croes Brian Hughes
4111 Cobler Coch o Ruddlan Brian Hughes
4112 Ein Tad croes Dafydd Bullock
4113 Mae 'nghariad i'n fenws Emyr Rees (Trefn.)
4114 A gwnaeth y ser croes Robat Arwyn
4115 Rhyfelwyr Eric Jones
4116 Molwch yr Arglwydd croes Emyr James
4117 Sanctus (Messe Solonelle St. Cecilia) croes Charles Gounod, Derek Littlemore (Trefn.)
4118 Sirioldeb croes Jospeh Parry, James Griffiths (Trefn.)
4119 Lisa Fach Benfelyn Sioned Webb Jones (Trefn.)
4120 Pembroke croes John Foster, W. Tudor Jones (Trefn.)
4121 Clawdd Madog croes D. Christmas Williams, W. Tudor Jones (Trefn.)
4122 Cylch o Emyn Donau croes Alwyn Humphreys (Trefn.)
4123 Pange Lingua Gloriosi croes Anton Bruckner, W. Tudor Jones (Trefn.)
4124 Gawn ni Gwrdd ar lan yr Afon croes R. Lowry, Alwyn Humphreys (Trefn.)
4125 Heriwn, Wynebwn y Wawr  Gareth Glyn
4126 Y Ddwy Wydd Dew Eric Jones
4127 Y Tangnefeddwyr croes Eric Jones
4128 Y Cariad Pellennig D. Eifion Thomas
4129 Eifionydd Gareth Glyn
4130 Oen ein Duw (Agnus Dei) BIZET, Alwyn Humphreys (Trefn.)
4131 Datglowch o gedyrn byrth GOUNOD, Alwyn Humphreys (Trefn.)
4132 Mab y Forwyn (El noi de lamare) coeden Gareth Glyn (Trefn.)
4133 Cofio Eric Jones
4134 Benedictus Robat Arwyn
4135 Engyl wylia drosof fi John Tudor Davies (Trefn.)
4136 Fy Mhlentyn YouTube Aled Wyn Edwards
4137 Lux Aeterna/Bythol Olau Robat Arwyn
4138 Agnus Dei / Oen Duw Robat Arwyn
4139 Henffych Datws Gareth Glyn
4140 Salm 23
Darn gosod Eisteddfod Genedlaethol 2010
Eric Jones
4141 Carol Rwsaidd Emrys Williams
4142 Pum Gwryd Lawr / Full Fathom Five Richard Hoyle
4143 Elisa Jen / L'il Liza Jane Richard Hoyle
4144 Gloria in Excelsis / Mawl i'r Ior VIVALDI, Alwyn Humphreys (Trefn.)
4145 Mae'n Wir Brian Hughes
4146 Gweddi'r Arglwydd  Edward-Rhys Harry
4147 Cadwyn o Emynau Cymraeg (Price, Ellers, In Memoriam) Edward-Rhys Harry (Trefn.)
4148 Mab a Roddwyd (TTB) Emrys Williams
4149 Ebenezer Eric Jones
4150 Rhyfel (geiriau Hedd Wyn) gyda cyfieithiad Saesneg Louis Flint Ceci Edward-Rhys Harry
4151 Crugybar Edward-Rhys Harry
4152 Llwyn Owen Morfudd Llwyn Owen, Edward-Rhys Harry (Trefn.)
4153 Look to this day (dim ond geiriau Saesneg) Tim Knight
4154 Still, Still, Still (dim ond geiriau Saesneg) Tim Knight
4155 Hiraeth Brian Hughes (Trefniant)
4156 Craig yr Oesoedd (trefniant In Memoriam - Caradog Roberts) Brian Hughes
4157 Merch y Syrcas (TTB) Eric Jones
4158 Yr eira ar y coed Eric Jones
4159 O Fab y Dyn Eric Jones
4159/SF O Fab y Dyn (gyda sol-ffa) Eric Jones
4160 Pantyfedwen Gareth Glyn (Trefniant)
4161 Paid ymlid y cysgodion/Don't go chasing shadows (Cofio Aberfan) Edward-Rhys Harry
4162 Mi glywaf dyner lais. (Alaw newydd sbon i hen eiriau cyfarwydd) D T Douglas Roberts
4163 Myfi wyf gân/I am the song Robat Arwyn
4164 Bugeilio'r gwenith gwyn (T.B.) Robat Arwyn
4165 Merched! / Damsels! Robat Arwyn
4166 Cwlwm Cariad (T.T.B.)    (Medli o Lisa Lân, Ar lan y môr, Suo Gân) Alan Llewelyn Thomas