[neidio i'r prif gynnwys]

Cerddoriaeth Gorawl - SA/SSA/SSAA

MAE'R MWYAFRIF O'N DARNAU YN COSTIO £2 A LLAI YR UN.

Rydym yn cyhoeddi nifer fawr o gyhoeddiadau corawl yn flynyddol ar gyfer corau merched. Oni nodir yn wahanol, mae'r oll o'r cyhoeddiadau yma'n cynnwys geiriau yn y Gymraeg a'r Saesneg.

I'ch cynorthwyo chi rydym wedi nodi darnau cysygredig gyda croes a darnau sydd yn addas ar gyfer y Nadolig gyda coeden nadolig.

Fe sylwch bod rhai tudalennau enghreifftiol, dyfyniadau sain a chlipiau fideo yn gynwysiedig yn yr adran hon:

  • Mae Cerddoriaeth yn dynodi bod modd i chi weld rhai tudalennau o'r gwaith ar y sgrin
  • Mae Sain yn dynodi y gallwch glywed peth o'r gwaith yn ogystal (mae angen y fersiwn diweddaraf o Real Audio Player arnoch)
  • Mae YouTube yn dynodi y gallwch weld y darn yn cael ei berfformio

 

Rhif Catalog Enw'r Darn Cyfansoddwr
2001 Lefan croes T. Gwynn Jones
2002 Bendithia Di croes T. Gwynn Jones
2003 Wil Brian Hughes
2004 Deuwch i'r Dyfroedd Alan Smith
2005 Myn Mair tree Brian Hughes
2006 Ar fore dydd Nadolig tree Brian Hughes
2007 Boed Noël tree Brian Hughes
2009 Ave Verum Corpus croes Mervyn Burtch
2010 Pedair can werin:
1. Cysga di fy mhlentyn tlws
2. Morio
3. Can y Melinydd
4. Hen wraig fach
David Nevens (Trefn.)
2011 Yr Hogyn Pren John Daniel
2012 Englynion y Nadolig tree Susan L. Jones
2013 Bwlch y rhiw Susan L. Jones
2014 Carol Mair Alan Smith
2015 Recwiem fechan i chwiorydd Sarajevo music Lyn Davies
2016 Ave Verum croes Alan Smith
2017 Robin Ddiog Mary S. Jones (Trefn.)
2018 Clodforaf Di croes cerdd Robat Arwyn
2019 Ffosfelen croes Eric Jones (Trefn.)
2020 Lausanne croes Eric Jones (Trefn.)
2021 Gyfrinferch Sanctaidd nadolig Gareth Glyn
2022 Gwynn ap Nudd Eric Jones
2024 Whitburn croes Eric Jones (Trefn.)
2025 Lali Tali Gareth Glyn (Trefn.)
2026 Cerdded hyd y llethrau Robat Arwyn
2027 Clod i'r Arglwydd Eric Jones
2028 Hafan Gobaith Delyth Rees
2029 Penfelen Gareth Glyn
2030 Gwenllian youtube Eric Jones
2031 Iesu Yw Gareth Glyn
2032 Salm 150 Molwch yr Arglwydd
(Gyda chyfeiliant piano ac opsiwn o gyfeiliant telyn)
Catrin Hughes
2033 Benedictus Robat Arwyn
2034 Pan Ddihunaf yn y bore (SA) Catrin Wyn Hughes
2035 Morgannwg Ann Hopcyn
2036 Tyred Arglwydd Eric Jones
2037 Pob llais ynghyd (geiriau Mererid Hopwood) Gareth Glyn
2038 Annwyl Fair/Ave Maria (trefniant SSA gyda phiano) Richard Vaughan
2039 Trysor (SA) Nia Wyn Jones
2040 Cwrlid (SA) Nia Wyn Jones
2041

Bwrw hen wragedd a ffyn SSA. Geriau Tudur Dylan Jones  

 

Eric Jones
2042 Sosban Fach (SSA gyda phiano)  Hannah Gill (Trefn.)
2043 Hiraeth (SSAA) Brian Hughes (Trefn.)
2044 Wrth edrych Iesu ar dy groes Derek Jones
2045 Heddwch (SA) Eric Jones
2046 Gorchmynaist i mi ganu cân Alan Smith
2047 Carol yr angylion (SSA) Richard Vaughan
2048 Bylchau (SSA) Eric Jones
2049 Agnus Dei (SA)  Robat Arwyn
2050 Y Dryw bach drwg (SA - addas i gôr plant)   Gareth Glyn
2051 Harri Morgan SA  William Barr
2052 Rhosyn yr Ior SSA  Gareth Glyn
2053 Dewch yn dyrfa lon (SA) Richard Vaughan
2054 Tywysog Tangnefedd (SA) Rhiannon Lewis
2055 Ffrindiau (SA) Bron yn barod Gareth Glyn
2056 Dewch ynghyd (SA) Gareth Glyn
2057 Oleuni mwyn (SSA) Alun Williams
2058 Pais Dinogad (SSAA) Gareth Glyn
2059 Sêr yn disgleirio/Diamonds that shine (SSA) Robat Arwyn
2060 I orwedd mewn preseb / Away in a manger (SSA) Alan Llewelyn Thomas
2061 Kyrie (SSA)   Alan Llewelyn Thomas
2062 Ei gwmni Ef / Abide with me Eric Jones
2063 Suo Gân / Lullaby (SSA) Mary Jones McGuyer
2064 Diogel wyf/It is well (SSA) Eilir Owen Griffiths
2065 Cwlwm Cariad Alan Llewelyn Thomas
2066 Y meillion glân / Four leaf clover Eric Jones
2067 Tri ym ni / We three kings Alan Llewelyn Thomas
2071 Faban Sanctaidd Alan Llewelyn Thomas