[neidio i'r prif gynnwys]

Cerddoriaeth Gorawl - SATB (Cymysg)

EWCH I WAELOD Y RHESTR I WELD Y DARNAU MWYAF NEWYDD

Rydym yn cyhoeddi nifer fawr o gyhoeddiadau corawl yn flynyddol ar gyfer corau cymysg. Oni nodir yn wahanol, mae'r oll o'r cyhoeddiadau yma'n cynnwys geiriau yn y Gymraeg a'r Saesneg.

I'ch cynorthwyo chi rydym wedi nodi darnau cysygredig gyda croes a darnau sydd yn addas ar gyfer y Nadolig gyda coeden nadolig.

Fe sylwch bod rhai tudalennau enghreifftiol, dyfyniadau sain a chlipiau fideo yn gynwysiedig yn yr adran hon:

 • Mae Cerddoriaeth yn dynodi bod modd i chi weld rhai tudalennau o'r gwaith ar y sgrin
 • Mae Sain yn dynodi y gallwch glywed peth o'r gwaith yn ogystal (mae angen y fersiwn diweddaraf o Real Audio Player arnoch)
 • Mae YouTube yn dynodi y gallwch weld y darn yn cael ei berfformio

 

Rhif Catalog Enw'r Darn Cyfansoddwr
1056 Er Hwylio'r Haul - Ar gael yn uniongyrchol drwy Curiad  Robat Arwyn
3001 Can y Tri Llanc Croes Dilys Elwyn-Edwards
3002 O Iesu Mawr Croes Handel Parker
3003 Gweddi Eli Jenkins (Troyte) Croes Troyte
3004 Myfanwy Cerddoriaeth Joseph Parry
3005 Ave Verum Corpus Croes Cerddoriaeth W. A. Mozart
3007 Offeren Fer Croes Dilys Elwyn-Edwards
3008 Sanctaidd Croes F. Schubert
3009 Henffych Iesu Croes Cerddoriaeth Charles Gounod
3010 Carodd Duw y Byd Croes Stainer
3011 Ar gyfer heddiw'r bore Coeden Dilys Elwyn-Edwards (Trefn.)
3012 Roedd yn y wlad honno Coeden Dilys Elwyn-Edwards (Trefn.)
3013 O Ddwyfol Nos Croes Adolphe Adam, Alan Smith (Trefn.)
3014 Myn Mair Coeden Brian Hughes (Trefn.)
3015 Ar fore dydd Nadolig Coeden Brian Hughes (Trefn.)
3016 Alleluia (Im Memoriam William Mathias) Sain Lyn Davies
3017 Can Mair Coeden Mervyn Burtch
3018 Canwn am y Geni Coeden Mervyn Burtch
3019 Hafan Gobaith Delyth Rees
3020 Iesu Yw Coeden Gareth Glyn
3021 Y Ferch o'r Sger Einion Dafydd (Trefn.)
3023 Si Lwli Croes Llifon Hughes-Jones
3024 Wrth y Mor Llifon Hughes-Jones
3025 Carol Coeden Susan L. Jones
3026 Tair o Alawon Gwerin:
 1. Migldi Magldi Sain
 2. Cysga Di, fy mhlentyn Tlws
 3. Wrth fynd efo Deio i Dywyn
Mervyn Burtch (Trefn.)
3027 Gwyliwch y wyrth Coeden Mervyn Burtch (Trefn.)
3028 Si Hei Lwli Mabi Emyr James (Trefn.)
3030 Cantigas Coeden David Nevens
3031 Angelus Emittitur Coeden David Nevens
3032 Regum Suscipe Coeden David Nevens
3036 Offeren Fer Croes Sain Mervyn Burtch
3037 BenedictusCroes Mervyn Burtch
3038 Gloria Croes Mervyn Burtch
3039 Suo Gan David Nevens
3040 Dyrchafaf fy llygaid (Salm 121) Croes Cerddoriaeth Robat Arwyn
3042 Mae'n Fyw! Croes Emyr James
3043 Cwyn y Wraig Briod Mervyn Burtch
3044 Ceiliog Ffesant Brian Hughes
3045 Y Gylfinir Brian Hughes
3046 Yr Aderyn Sain Brian Hughes
3047 Stafell Cynddylan Susan L. Jones
3050 Bugeilio'r Gwenith Gwyn Robat Arwyn (Trefn.)
3051 Lisa Lan Cerddoriaeth Hugh Gwynne (Trefn.)
3052 Yr Ychen Croes Mervyn Burtch
3053 Mae'r durtur per yn canu Croes Susan L. Jones
3054 Ar lan y mor Nigel Jones (Trefn.)
3055 Ar hyd y nos Cerddoriaeth Nigel Jones (Trefn.)
3056 Nos o aeaf Coeden Peter Teague
3057 Can y Bugail Croes Anthony Whittaker
3058 Boed Noël Coeden Brian Hughes
3059 Ehedydd yr awyr glir Alan Smith (Trefn.)
3060 Sut fedrwn i ond canu? Alan Smith (Trefn.)
3061 Noa Cerddoriaeth Brian Hughes
3062 Mae'n wir medd bugeiliaid Coeden Brian Hughes
3063 Merch ein hamserau Mary S. Jones
3064 Salm 23 Croes Mary S. Jones
3065 Molwn Dduw Croes Mary S. Jones
3066 Salm 23 Croes Caradog Roberts
3067 Maent yn dwedyd Einion Dafydd (Trefn.)
3068 Anghofia lyfrau hanes Einion Dafydd
3069 Hen Ferchetan Hugh Gwynne (Trefn.)
3070 Hoen Babandod Coeden Anthony Whittaker
3071 Yn Llon Gorfoleddwch Coeden Anthony Whittaker
3072 Y Bugail a'r Brenin Coeden Sain Mervyn Burtch
3073 Sir Christemas Coeden Mervyn Burtch
3074 What is that fragrance Coeden Alan Smith (Trefn.)
3075 Were you there? Croes Alan Smith (Trefn.)
3076 The riddle song Alan Smith (Trefn.)
3077 Sourwood Mountain Alan Smith (Trefn.)
3078 Wayfaring stranger Alan Smith (Trefn.)
3079 Sometimes I feel like a motherless child Croes Alan Smith (Trefn.)
3080 Mab y Forwyn (El noi de lamare) Coeden Gareth Glyn (Trefn.)
3081 Carol y seren Coeden Gareth Glyn
3083 Carol yr alarch Gareth Glyn
3084 Cantate Domino Croes Gareth Glyn
3086 Henffych datws Gareth Glyn
3087 Dyma'r Dydd Gareth Glyn
3088 Heulwen Haf, Lleuad Serch Mike Kempster
3089 Y Deryn Pur Kelvin Thomas (Trefn.)
3090 Suo Gan Kelvin Thomas (Trefn.)
3091 Ar hyd y nos Cerddoriaeth Kelvin Thomas (Trefn.)
3092 Yr Eneth gath ei gwrthod Kelvin Thomas (Trefn.)
3093 Iwerddon Lan Kelvin Thomas (Trefn.)
3094 Roedd gan yr Arglwydd dasg Croes Kelvin Thomas (Trefn.)
3095 Tros y Garreg Kelvin Thomas (Trefn.)
3096 Wrth afonydd Babylon Croes Kelvin Thomas
3097 Tywysog Hedd Coeden Kelvin Thomas
3100

Caneuon Dwys a Digri

 • 3100/1 - Llansteffan
 • 3100/2/ - Crempog
 • 3100/3 - Yr Ehedydd
 • 3100/4 - Y March Glas
Brian Hughes
3101 Gweddi'r Arglwydd Croes Peter Teague
3102 Geni Crist Croes Brian Hughes
3104 A gwnaeth y Ser Croes Robat Arwyn
3105 Wil Emyr James
3106 Rhown foliant i'r Goruchaf Ior Croes Eric Jones
3107 Y Crythor o Ben Dein Eric Jones
3109 Huna machgen bach Coeden T. Goronwy Pughe
3110 Tri brenin Doeth Coeden Peter Teague
3111 Lliw gwyn rhosyn yr Haf Kelvin Thomas (Trefn.)
3113 Draw yng ngwlad Iwdea Coeden Robat Arwyn
3114 O Nefol Addfwyn Oen Croes Sioned Williams, Robat Arwyn (Trefn.)
3115 Argoed Tecwyn Ellis
3116 Sioni Wynwns Robat Arwyn
3117 Hwb i'r Galon W. Tudor Jones (Trefn.)
3118 Ffa la ba lam W. Tudor Jones (Trefn.)
3119 Ar Lan y Mor Jayne Davies (Trefn.)
3120 Y mae fy nghalon yn gadarn o Dduw Croes    Delyth Hopkins Evans
3121 The Old Songs Yet endure John Hywel
3122 Mae'r Alawon Hen yn Fyw John Hywel
3123

Atgof o'r Ser Coeden Croes

Cadwyn o ganeuon i gor SATB ac unawdwyr Bariton a Soprano, a gomisiynwyd gan Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2001 ar gyfer Bryn Terfel, Fflur Wyn a Chor Rhuthun. Mae'r casgliad yn cyfeirio at ogoniant Duw ac arwyddocad goleuni seren Bethlehem, at y ser fel delwedd o gariad ac uchelgais, ac at arferiad rhai i ddarllen y ser.

Gwaith cyfan ar gael yma

 1. A gwnaeth y ser
 2. Brenin y ser
 3. Seren y bore
 4. Ser y Nadolig
 5. Atgof o'r Ser
 6. Yn llygad y Llew
 7. Seren y Gogledd
 8. Mae'r ser yn canu
Robat Arwyn
3124 Y Tangnefeddwyr Croes Eric Jones
3126 Tra Bo Dau Jayne Davies (Trefn.)
3127 O Fab y Dyn Croes Eric Jones
3128 Awr Cwsg Einion Dafydd
3129 Gweddi Affricanaidd/Nkosi Sikelel' Iafrika Enoch Sontonga, Eric Jones (Trefn.)
3130

Pedair Can Werin Saesneg

 • 3130/1 Mi rof afal i fy nghariad
 • 3130/2 Y Durtur Mwyn
 • 3130/3 Dwr oer yr afon
 • 3130/4 Rhy lydan yw'r dwr
Alan Smith (Trefn.)
3131 Ffarwel Ned Puw John Hywel (Trefn.)
3132 Gwel yr Adeilad John Hywel (Trefn.)
3133 Mor Hawddgar yw dy bebyll Eric Jones
3134 Ti, O! Dduw Eric Jones
3135 Brenin y Ser  Robat Arwyn
3136 Cenwch Foliant i'r Ior Hywel Glyn Lewis
3137 Benedictus   Cerddoriaeth Robat Arwyn
3138 Pokarekare Ana Gwilym Lewis
3139 Henffych Well (o'r gantawd Dirion Dir) Gareth Glyn
3140 Gweddi'r Arglwydd Eric Jones
3141 Mab a Roddwyd Emrys Williams
3142 Wrth fynd efo Deio'i Dywyn Richard Vaughan
3143 Gweddi'r Arglwydd Edward-Rhys Harry
3144 Galwad y Gân Eric Jones
3145

Justorum Animae

(Eneidiau'r Cyfiawn Rai)  

Richard Vaughan
3146 Agnus Dei (Oen Duw) Robat Arwyn
3147 Hwiangerdd Nadolig Geraint Davies
3148 Dim Un Gair (He Never Said a Mumblin' Word) - Emyn Gospel E. Olwen Jones
3149 Calfaria - Emyn Gospel
E. Olwen Jones
3150 Ave Maria/Henffych Faria Richard Vaughan
3151 Nadolig 1914    Richard Vaughan
3152 I'r Rhai a Syrthiodd/For the Fallen  Geraint Davies
3153 Rhosyn yr Ior   Gareth Glyn
3154 Hon yw ein gwlad Gareth Glyn
3155 Deryn y Bwn (S.A.B.) Nigel Jones(Trefniant)
3158 Bythol Olau/Lux Aeterna (allan o Er Hwylio'r Haul) Robat Arwyn
3159 Todda fi'n rhydd (Cymraeg yn unig)  Meilyr Wyn
3160 Wrth edrych Iesu/When I survey Derek Jones
3161 Rhyfeddod Eric Jones
3162 Boed fy nghalon i ti'n demel Arfon Wyn (trefn Meilyr Wyn)
3163 Y lleuad a'r ser Arfon Wyn (trefn Gareth Glyn)
3164 Shenandoah Alan Smith
3166 Dwy alaw werin Gwyddelig (Draw yng ngerddi'r helyg, Cerddodd hithau drwy'r ffair) Alan Smith (Trefniant)
3167 Pantyfedwen (Tydi a waneth y wyrth) - Eddie Evans a W Rhys Nicholas  Jeff Howard (Trefniant)
3169 Corff yr Arglwydd / Corpus Domini Richard Vaughan
3170 Ganol gaeaf noethlwm Richard Vaughan
3171 At breseb baban Mair Hector Macdonald
3172 Esgyniad Hector Macdonald
3173 Clyw ein llef (ddim yn barod eto) Hector Macdonald
3174 Pwy yw hwn? (ddim yn barod eto) Hector Macdonald
3175 Gadewch i blant bychain (ddim yn barod eto) Hector Macdonald
3176 Lux Aeterna (ddim yn barod eto) Hector Macdonald
3177 Dathliadau Eric Jones
3178 Y geiriau bychain Eric Jones
3179 Ei gwmni Ef  Eric Jones
3180 Fe gawn ddawnsio Eric Jones
3181 Bendithia Dduw yr oedfa hon Eric Jones
3183 Y Mor enaid Eric Jones
3186 Rhyfel (geiriau Hedd Wyn) / War Richard Vaughan
3187 Oleuni mwyn Alun Williams
3188 Yng Nghwmni Iesu / Alone with Jesus Mary Jones McGuyer
3189 Gosber Andrew Cusworth
3190 Sion a Siân Robat Arwyn
3191 Ar lan y môr / Along the shore Alan Llywelyn Thomas
3192 Ubi Caritas Alan Llywelyn Thomas
3193 Diogel wyf / It is well with my soul  Eilir Owen Griffiths (trefn.)
3194 Lawr i'r afon es i / Down to the river to pray Eilir Owen Griffiths (trefn.)
3195 Lwli lwla lwle (SATB a capella) Meirion Wynn Jones
3196 Janice (Pasir d'amour) Richard Vaughan (trefn.)
3197 Heriwn wynebwn y wawr (ddim ar gael tan 2019) Gareth Glyn
3198 Yr Arglwydd yw fy mugail (o'r opera Wythnos yng Nghymru Fydd) Salm 23 Gareth Glyn
3199 Llanrwst (fersiwn o fewn gallu mwyafrif o gorau) Gareth Glyn
3200 Llanrwst (fersiwn anoddach SATBarB ar gyfer cystadlu) Ddim ar gael tan 2019 Gareth Glyn
3201 Lully, Lulla (geiriau Saesneg yn unig)  Alan Llewelyn Thomas
3205 Alelwia Eric Jones
3206 Hiraeth Brian Hughes
3207 Ti yw hon  Alan Llewelyn Thomas