[neidio i'r prif gynnwys]

Llyfrau Cerddoriaeth ac Addysgiadol

Ar gael i'w prynu arlein yn ddiogel yma...

CLUDIANT - £3.95 (Ym Mhrydain) faint bynnag o lyfrau a brynnwch! Os ydych yn prynnu o dramor, a wnewch chi gysylltu yn uniongyrchol am bris os gwelwch yn dda.

Rhif Catalog Teitl Awdur Prîs Manylion

1069

Diolch â Chân

Llyfr a CD o emynau gyda Côr CF1 yn canu

Amrywiol

 

 

£12.00

 

 

Rhagor o fanylion

1066

Seren Bethle'm + CD

Seren Bethle'm (llyfr a CD gyda Cor Rhuthun yn canu)

 

Amrywiol

 

 

 

£12.00

 

 

 

Rhagor o fanylion

1069

Teyrnged yr Engyl ac unawdau eraill

1. Teyrnged yr Engyl

2. Yn ei dro

3. Hwiangerdd Maria

I lais Uchel neu Isel. Geiriau Saesneg gan Peredur Glyn

 

 

 

Sioned Terry

 

 

 

£6.99

 

 

 

Rhagor o fanylion

1001

Byd o Gan gan E. Olwen Jones

Byd o gân

25 o ganeuon unsain a deulais ar gyfer Cyfnod Allweddol 1-2.

E. Olwen Jones £5.50

Rhagor o fanylion...

1003

Pan Ddaw Yfory

Allan o brint

Pan ddaw yfory

Trefiannau gwych o 11 o ffefrynnau o'r byd pop Cymraeg ar gyfer Cyfnod Allweddol 3-4.

Yn addas ar gyfer corau neu'r ystafell ddosbarth.

Alun Guy (Golygydd) £6.95

Rhagor o fanylion...

1004

Dewch i'r Wledd gan Arfon Wyn

Dewch i'r wledd

14 o ganeuon Cristnogol eu naws ar gyfer Cyfnod Allweddol 1-2

Arfon Wyn £4.99

Rhagor o fanylion...

1005

Boed Noel

Boed Noël

26 o garolau hen a newydd gan gyfansoddwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

Amrywiol

£9.99

Rhagor o fanylion...

1006

Stori'r Geni gan Helen Williams ac Anne Jones

Stori'r Geni

Hanes y Geni ar lafar ac ar gan ar gyfer Cyfnod allweddol 2-3.

Helen Williams & Anne Jones  

£5.95

 

 

Rhagor o fanylion...

1007

Chiz gan Sion Lewis

Chiz

6 o ganeuon y canwr poblogaidd Huw Chiswell ar gyfer Cyfnod allweddol 2-3.

Sion Lewis (Golygydd)

£9.00

 

Rhagor o fanylion...

1008   ALLAN O BRINT

Bytholwyrdd 1 gan Robat Arwyn

Bytholwyrdd 1

Casgliad hynod boblogaidd o drefniannau o'r goreuon o'r byd pop Cymraeg dros y 25 mlynedd diwethaf, ar gyfer Cyfnod Allweddol 2-4.

Yn addas ar gyfer partion a chorau neu ysgolion.

Robat Arwyn (Golygydd) £11.99

Rhagor o fanylion...

1009

Tro at yr Iesu

Tro at Yr Iesu

Casgliad gwych o 24 o ganeuon Cristnogol newydd i blant a phobl ifainc, ar gyfer Cyfnod Allweddol 2-3.

Eilir Jones & Jina Gwyrfai

£5.99

 

Rhagor o fanylion...

1010

Gwlad y Gan gan Dyfed Edwards

Allan o brint

Gwlad y gân

Casgliad o'r caneuon mwyaf poblogaidd o Gymru dros yr oesoedd o Sosban Fach a Cwm Rhondda i Nant y Mynydd a Si Hei Lwli, ar gyfer Cyfnod allweddol 2-3.

  £3.99

Rhagor o fanylion...

1011

Mae gen i Gan

Mae gen i gân

20 o ganeuon newydd gwych i blant ar gyfer Cyfnod Allweddol 1-2.

Leah Owen & Selwyn Griffith £7.99

Rhagor o fanylion...

1012

Gee Ceffyl Bach

Gee geffyl bach

25 o hwiangerddi mwyaf poblogaidd Cymru gyda chyfeiliant piano syml a chordiau gitar ar gyfer Cyfnod Allweddol 1-2.

  £6.99

Rhagor o fanylion...

1013

Caneuon Gwerin Cymru

Caneuon Gwerin Cymru

50 o alawon gwerin Cymru wedi'u trefnu'n grefftus i lais a phiano ynghyd a chordiau gitar, ar gyfer Cyfnod Allweddol 1-3.

Mae'r pecyn yma'n cynnwys llyfr a CD neu gasét fydd yn cynorthwyo athrawon i gyflwyno'r caneuon i blant.

Logo-CD

E. Olwen Jones (Golygydd) £19.99 Rhagor o fanylion...

1014

cerddoriaeth-cymru

Cerddoriaeth Cymru

Llyfryn a CD sy'n cynnwys disgrifiad syml o drawsdoriad o gerddoriaeth Cymreig o weithiau William Mathias i ganeuon roc, ar gyfer Cyfnod allweddol 2-3.

Logo-CD

Sioned Webb

£19.99

 

Rhagor o fanylion...

1015

Canwn Fawl

Canwn Fawl

20 o ganeuon Cristnogol eu naws yn addas ar gyfer ysgolion neu ysgolion Sul, ar gyfer Cyfnod Allweddol 2-3.

Eric Jones £7.99

Rhagor o fanylion...

1016

Yr Arddull Glasurol

Yr Arddull Glasurol

Cyfieithad Cymraeg safonol o'r gyfrol Saesneg 'The Classical Style' gan Charles Rosen, ar gyfer Safon 'A', Addysg Uwch.

Charles Rosen

Cyfieithydd: Delyth Prys

£20.00

£8

Rhagor o fanylion...

1017

Bytholwyrdd 2

Allan o brint

Bytholwyrdd 2

Yr ail yn y gyfres boblogaidd yma, yn cynnwys 15 o drefniannau o ganeuon poblogaidd Cymraeg ar gyfer Cyfnod Allweddol 2-4.

Yn addas ar gyfer partion, corau neu ysgolion.

Robat Arwyn, Alun Guy, Eirian Williams (Golygyddion) £9.99

Rhagor o fanylion...

1018

Cantabile

Cantabile

Y casgliad cyntaf erioed o ganeuon unsain / deusain gwreiddiol gan gyfansoddwyr Cymreig.

Mae sawl arddull yn cael ei gynrychioli fan hyn: pop, jazz, y blues, tonau crynion, cerdd dant a calypso.

Cyfnod Allweddol 1-4

144tt

Amrywiol

 

£12

Rhagor o fanylion...

1019

Joseff a'i got amryliw

Joseff a'r got amryliw

Cyfieithad Cymraeg o'r sioe gerdd hynod boblogaidd 'Joseph and the Amazing Technicolour Dreamcoat'.

Mae yma ddeunydd arbennig o ganadwy a chofiadwy.

Cyfnod Allweddol 2-4

Andrew Lloyd Webber & Tim Rice

Cyfieithad: Aled Lloyd-Davies

£8.95

Rhagor o fanylion...

1020

Y Stori Fawr

Y Stori Fawr

Drama gerdd newydd yn adrodd hanes Y Geni ar lafar ac ar gan, gyda'r cyfanwaith yn gyfuniad cyffrous a bywiog sydd yn rhoi golwg ffres i ni ar hanes gyfarwydd.

Cyfnod Allweddol 1-3

Leah Owen & Angharad Llwyd £5.95

Rhagor o fanylion...

1021

Can Llawenydd

Cân Llawenydd

Casgliad o 15 o ganeuon ysgafn sydd yn cynnwys croestoriad gwych o'r dwys i'r digri, a'r lleddf i'r llon.

Mae caneuon fel Gwynt yr Haf a Dilynwch Fi, allan o'r Opera Roc Magdalen, eisoes yn ffefrynnau gyda chantorion a chynulleidfaoedd.

Yn addas ar gyfer partion a chorau.

Cyfnod Allweddol 3-4

Gareth Glyn £7.99

Rhagor o fanylion...

1022

Taro Nodyn

Taro Nodyn

Casgliad o 15 o brosiectau sydd yn ymdrin a cherddoriaeth greadigol a ysgrifenwyd er mwyn estyn cymorth gyda dysgu cerddoriaeth yn yr ysgol gynradd.

Yn addas ar gyfer athrawon heb unryw arbenigedd mewn cerddoriaeth. Mae'r pecyn yn cynnwys llyfr a CD.

Cyfnod Allweddol 1-2

 Logo-CD

Brenda Flanagan £20.00

Rhagor o fanylion...

1024

Geiriadur Cerddoriaeth Rhydychen

Geiriadur Cerddoriaeth Rhydychen

Addasiad Cymraeg o'r 'Concise Oxford Dictionary of Music', Michael Kennedy.

Hynod ddefnyddiol ar gyfer athrawon a myfyrwyr TGAU, Safon 'A', Addysg Uwch.

Michael Kennedy

Addasydd: Delyth Prys

£9.99

Rhagor o fanylion...

1025

Cerddi Cynan

Cerddi Cynan

Saith o ganeuon amrywiol o'r ddeuawd hyfryd Hwiangerddi i'r gosodiad i gor SATB o'r gerdd enwog Aberdaron.

Gosodiadau deniadol o farddoniaeth Cynan.

Eifion Griffiths

£4.99

£1

Rhagor o fanylion...

1026

O'r Sioe

O'r Sioe

Casgliad o 14 o ganeuon o sioeau cerdd Cymraeg amrywiol dros yr oesoedd.

Caneuon gwych gan amryw o gyfansoddwyr poblogiadd fel Robat Arwyn a Gareth Glyn.

Yn addas ar gyfer unawdwyr, partion neu gorau.

Amrywiol £8.99

Rhagor o fanylion...

1027

Cannwyll Ddisglair

Cannwyll Ddisglair

12 o garolau cyfoes gan y canwr-cyfansoddwr poblogaidd

Arfon Wyn

£5.95

 

Rhagor o fanylion...

1028

Llond Ty

Llond Tŷ

Casgliad o hwiangerddi newydd yn addas i blant 3 - 6 oed.

Valmai Williams £5.99

Rhagor o fanylion...

1029    SALE!

Miri Mebyd

Miri Mebyd

 

 

£5.99

£4.99

Rhagor o fanylion...

1031

Cymru a'r Gan - Singing Welsh

Cymru a'r Gân / Singing Welsh

Logo-CD

  £15.00

Rhagor o fanylion...

1032

8 @ 20

8 @ 20

Tony Biggin £19.99

Rhagor o fanylion...

1034

Bytholwyrdd 3

Bytholwyrdd 3

Mary S. Jones

£11.99

Rhagor o fanylion...

1035

Ruth

Allan o brint

Ruth

Sian Jewell £6.99

Rhagor o fanylion...

1036

Jig-so

Jig-so

Logo-CD

Hugh Gwynne £29.99

Rhagor o fanylion...

1037

Bam Bidi Bam

Bam Bidi Bam

Buddug Roberts & Rhianwen Huws Roberts £9.99

Rhagor o fanylion...

1038       ALLAN O BRINT

Clapio Wyau

Clapio Wyau

E. Olwen Jones £7.50

Allan o brint

1039

Cany Cynnar

Canu Cynnar

Tecwyn Ellis

£5.99

Rhagor o fanylion...

1040

Mi Ganaf Gan - I'll Sing a Song

Mi Ganaf Gân / I'll Sing a Song

Hawys Glyn James £6.50

Rhagor o fanylion...

1041

Canwn Fawl 2

Canwn Fawl 2

Eric Jones

£7.99

Rhagor o fanylion...

1042

Can y Ddraig

Cân y Ddraig

Robat Arwyn £7.99

Rhagor o fanylion...

1043

Ffrindiau - Friends

Ffrindiau / Friends

Logo-CD

  £14.99

Rhagor o fanylion...

1044

Clychau Bethlehem

Clychau Bethlehem

Gwennant Pyrs £7.99

Rhagor o fanylion...

1045

Newid Byd

Newid Byd

Einion Dafydd & Eleri Richards £7.50

Rhagor o fanylion...

1046

Tyrd i Ddathlu

Allan o brint

Tyrd i Ddathlu

  £19.99

Rhagor o fanylion...

1047

Cana i mi Stori gan Hilma Lloyd Edwards

Cana i mi Stori / Sing me a Story

Llyfr canu a CD

 Logo-CD

Brenda Flanagan

£19.99

Rhagor o fanylion...

1048

Draenog ar Wib

Draenog ar Wîb

1048 / 1

Hilma Lloyd Edwards £1.99

Rhagor o fanylion...

1048

Pip, Pop a Pepi

Pip, Pop a Pepi

1048 / 2

Hilma Lloyd Edwards £1.99

Rhagor o fanylion...

1048

Awn i'r Syrcas

Awn i'r Syrcas

1048 / 3

Hilma Lloyd Edwards £1.99

Rhagor o fanylion...

1048

Siw a Miw

Siw a Miw

1048 / 4

Hilma Lloyd Edwards £1.99

Rhagor o fanylion...

1048

Yn y Parc

Yn y Parc

1048 / 5

Hilma Lloyd Edwards £1.99

Rhagor o fanylion...

1048

Lleisiau Lleu

Lleisiau Lleu

1048 / 6

Hilma Lloyd Edwards £1.99

Rhagor o fanylion...

1048

Y Wers Ganu

Y Wers Ganu

1048 / 7

Hilma Lloyd Edwards £1.99

Rhagor o fanylion...

1050

Cana i mi Stori gan Hilma Lloyd Edwards

Cana i mi Stori

Llyfr mawr

PRIS ARBENNIG! 7 LLYFR STORI BACH AM DDIM EFO UN LLYFR STORI MAWR YR ATHRO

Hilma Lloyd Edwards

£20.00

Rhagor o fanylion...

1052

Mynd i'r Ffair

Mynd i'r Ffair

Bethan Bryn £7.99

Rhagor o fanylion...

1053

Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Llyfr a CD

Logo-CD

  £19.99

Rhagor o fanylion...

1054

Gwirioneddau

Gwirioneddau

E.Olwen Jones

 

£5.99

Rhagor o fanylion...

1055

Ffordd Tangnefedd

Ffordd Tangnefedd

Drama gerdd sydd yn adrodd hanes Y Geni mewn ffordd gyfoes. Gellir perfformio'r gwaith yn ei gyfanrwydd, neu mae modd cyflwyno rhai o'r caneuon fel eitemau unigol mewn cyngerdd.

Eric Jones & Garry Owen £7.99

Rhagor o fanylion...

1056

Er Hwylio'r Haul

Er Hwylio'r Haul

Comisiynwyd Er Hwylio'r Haul gan Eisteddfod Genedlaethol 2005 ar gyfer Bryn Terfel, Mari Wyn Williams a Chor Ieuenctid yr Eisteddfod.

Yn goffadwriaeth i Llywelyn ap Gruffydd, a lofruddiwyd yn 1282, mae'r gwaith yn plethu nifer o ddarnau corawl o'r Offeren Babyddol, (fel y Lux Aeterna, Sanctus, Agnus Dei ac eraill mewn Ladin) gyda sawl unawd, deuawd a darn corawl yn y Gymraeg.

Mae'n cynnwys fersiwn o'r Benedictus, a boblogeiddwyd gan The Priests a chan Bryn Terfel a Rhys Meirion, yn ogystal a'r brif gan, Er Hwylio'r Haul, sydd i'w glywed ar CD diweddar Ysgol Glanaethwy.

Robat Arwyn £11.99

Rhagor o fanylion...

1057

Hwyl a Hoe

Hwyl a Hoe

Deuddeg o ganeuon i blant Cyfnod Allweddol 2-3.

Eric Jones & Arwel John £8.50

Rhagor o fanylion...

1058

Canu sy'n Cyfrif

Canu sy'n Cyfrif

Pecyn llyfr canu a CD i gefnogi datblygiad sgiliau cyfrif a iaith plant yn y blynyddoedd cynnar a CA1 trwy gyfrwng canu.

Logo-CD

Mansel Kedward £12.99

Rhagor o fanylion...

1059

Carys Ofalus

Caneuon Carys Ofalus

Pecyn llyfr canu a CD gyda wyth can yn trin agweddau o Ddiogelwch y Ffyrdd. Cynhwysir nodiadau athrawon sy'n cynnwys awgrymiadau am weithgareddau syml.

Logo-CD

  £9.99

Rhagor o fanylion...

1060

Y Cyntaf a'r Olaf

Y Cyntaf a'r Olaf

33 o ganeuon Cristnogol newydd i blant. Yn cynnwys 2 CD o'r caneuon yn ogystal a ffeiliau i arddangos y geiriau.

Logo-CD

  £19.99

Rhagor o fanylion...

1060 - CD014

Traciau cefndir Y Cyntaf a'r Olaf

 Logo-CD

  £6.00

Rhagor o fanylion...

1061

Cana i mi Stori gan Hilma Lloyd Edwards

Cana i mi Stori

Y pecyn cyfan yn cynnwys:

  • Llyfr canu
  • CD
  • Saith llyfr stori bach
  • Un llyfr stori mawr

 Logo-CD

Hilma Lloyd Edwards

£50.00

Rhagor o fanylion...

1062

 

Sing me a Story

 

Hilma Lloyd Edwards £50.00 Rhagor o fanylion...

1063

Clawr-Tonau-Derfel Cover

 

Tonau Derfel

Casgliad o 12 o emyn donau gwreiddiol gan Tecwyn Ellis, Y gerddoriaeth mewn hen nodiant a sol-ffa gyda geiriau gan emynwyr amrywiol.

Tecwyn Ellis

£6.99

Rhagor o fanylion...

1064

Pwy wnaeth y Ser Uwchben?

Casgliad o ganeuon Cristnogol gan y canwr a'r cyfansoddwr adnabyddus i Gymru gyfan - Arfon Wyn. Gyda'r caneuon wedi eu trefnu ar gyfer piano a llais gan Mary Jones McGuyer, cordiau guitar a cyfarwyddiadau ymarferol er mwyn gwneud defnydd llawn o'r caneuon, bydd y gyfrol o ddefnydd i bawb sy'n arwain gweithgareddau pobl ifanc.

Logo-CDMAE CD YN RHAN O'R PECYN. Traciau llawn gyda Arfon Wyn a Chyfeillion a traciau cefndir yn unig hefyd.

RHWYFO LAWR YR AFON (ADDASIAD) YN DDARN PRAWF URDD 2016

Arfon Wyn

£12.99
 

Rhagor o fanylion

Holwch drwy gysylltu efo ni os hoffech mwy o fanylion am ein llyfrau.