[neidio i'r prif gynnwys]

Cerddoriaeth Leisiol

Rydym yn cyhoeddi nifer fawr o gyhoeddiadau lleisiol yn flynyddol. Oni nodir yn wahanol, mae'r oll o'r cyhoeddiadau yma'n cynnwys geiriau yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Fe sylwch bod rhai tudalennau enghreifftiol, dyfyniadau sain a chlipiau fideo yn gynwysiedig yn yr adran hon:

 • Mae Cerddoriaeth yn dynodi bod modd i chi weld rhai tudalennau o'r gwaith ar y sgrin
 • Mae Sain yn dynodi y gallwch glywed peth o'r gwaith yn ogystal (mae angen y fersiwn diweddaraf o Real Audio Player arnoch)
 • Mae YouTube yn dynodi y gallwch weld y darn yn cael ei berfformio

 

Rhif Catalog Enw'r Darn Cyfansoddwr
1005

Boed Noël

Rhagor o fanylion

Amrywiol
1056

Er Hwylio'r Haul 

Rhagor o fanylion

Robat Arwyn
2035 Pan Ddihunaf yn y Bore (deuawd neu gôr SA ar yr emyn dôn Gwili) Catrin Wyn Hughes
9001 Mi welais dair o longau Dilys Elwyn-Edwards
9002 Haf Fawl Lyn Davies
9003

Caneuon y Tymhorau

 1. Gaeaf
 2. Y Gwanwyn
 3. Yr Haf
 4. Hydref
Dilys Elwyn-Edwards
9004

Elfennau

 1. Nos o Haf
 2. Y Moelwyn
 3. Tir na n-Og
 4. Cwyn y Gwynt
Llifon Hughes-Jones
9005 Mair Lyn Davies
9008 Melin Trefîn Llifon Hughes-Jones
9009 Lisa Lan Brian Hughes (Trefn.)
9010 Galwad Serch Llifon Hughes-Jones
9011 Y pechadur cymedrol Susan L. Jones
9012 Penblwydd Susan L. Jones
9013 Oferedd Susan L. Jones
9014 Spectres Lyn Davies
9015 Orador sur Glane Lyn Davies
9016

Yr Alarch a chaneuon eraill

 1. Yr Alarch
 2. Bugeilgerdd gwyl Ifan
 3. Y Fflam
 4. Y Llyn
 5. Eirlysiau
 6. Yr Ynys Bellenig
Eric Jones
9017

Pum Can Fyfyriol

 1. Dywed, Fair
 2. Noël
 3. Rhos y Pererinion
 4. Rhodio'r Fenai
 5. Ynys Afallon
Dilys Elwyn-Edwards
9018

I Wefr Dadeni

 1. Y Pair
 2. Golgotha
 3. Eirlysiau
 4. Y Gwanwyn
 5. Sialens
Gareth Glyn
9019 Llanrwst a chaneuon eraill
1. Llanrwst
2. Can Herod
3. Meibion y Rhyfel
4. Seithug
5. Araf y Tipia'r Cloc
6. Crafangau
7. Y Cofio
Gareth Glyn
9019/4/C Seithug / Futile (Contralto) NEWYDD Gareth Glyn
9019/5/T Araf y tipia'r cloc (Tenor) NEWYDD Gareth Glyn
9020 Mae yna wlad Laurie Thompson
9021 Hafan Gobaith Delyth Rees
9022 Mae 'nghariad i'n fenws Emyr Rees (Trefn.)
9024

Dagrau Gorfoledd

 1. Dagrau Gorfoledd
 2. Yr Ehedydd
 3. Y Bedd Pell
 4. Y Ddinas Ledrith
 5. Min y Mor
Eric Jones
9025

Stille Nacht a chaneuon eraill

 1. Y Llong
 2. Eirlysiau
 3. Yr Eos
 4. Llygad y dydd yn Ebrill
 5. Ave Maris Stella
 6. Stille Nacht
Dilys Elwyn-Edwards
9027 Unawdau 2000 YouTube
 1. Hyn na'r Coed - Robat Arwyn
 2. 'Mystyn - Eirian Williams
 3. Cilfan y Coed - Rhys Jones
 4. Ffarwél - Sioned Lloyd Williams
 
9027A Cassette Unawdau 2000  
9028 Carol yr Alarch Gareth Glyn
9030

Dolen o Gan

 1. Bore Newydd - Euros Rhys
 2. Yr Elyrch - J.Eirian Jones
 3. Y Grefftwraig - Eirlys Gravelle
 
9031

Hufen o Gan

 1. Myfyrdod - Mary S. Jones
 2. Mae'r Ofnau'n Fud - Gwennant Pyrs
 3. Rho 'Fory i Minnau - Delyth Rees
 
9032

Caneuon Ionawr (i lais Uchel)

      1. Ionawr

      2. Bwydo'r Adar

      3.Eirlysiau

Gareth Glyn
9033

Benedictus (Deuawd)   £5.50 + Post. Archebwch yma       YouTube

Cân 1 ar gael yma

Robat Arwyn
9034 Agnus Dei (Oen Duw) - Deuawd Robat Arwyn
9035 Afon Alaw (Unawdydd Alto) o'r gantawd Dirion Dir Gareth Glyn
9036 Ifor Bach Ann Hopcyn
9037

Henffych Faria / Ave Maria  (i lais uchel neu isel)  £3 + £1.40 post. Prynnwch yma.

Richard Vaughan
9038

Mae'n Wir / 'Tis true  Prynnwch yma. Order here.

 

Brian Hughes

9039

Teyrnged yr engyl

1. Teyrnged yr engyl / The angel's praise

2. Yn ei dro / In it's turn

3. Hwiangerdd Maria / Mary's Lullaby

Sioned Terry
9040 Llys Aberffraw ( Tenor) Gareth Glyn
9041 Brodyr maeth Hywel (Tenor) Gareth Glyn
9042

Llwynbedw (Iesu, Iesu, rwyt ti'n ddigon) - Tenor   £2.50 + £1.40 post  Prynnwch yma.

 

 

J T Rees (trefn. Richard Vaughan)
9043 Y Rhosyn a'r gwynt ac unawdau eraill (i lais uchel ac isel).    Mwy o wybodaeth Eric Jones