[neidio i'r prif gynnwys]

Hiraeth / Longing - Brian Hughes

Darn ar gyfer Parti unsain yn Eisteddfod Clwb Ffermwyr Ifanc 2018. Test piece for Unison Choir at the Wales YFC Eisteddfod 2018

OPSIWN 1: Prynnu 5 copi caled gan gynnwys postio (5 hard copies including postage) - £9.00

Neu gallwch archebu drwy ebostio curiad@curiad.co.uk neu ffonio 01286 882166. Or you can order by emailing us or telephone.

 

OPSIWN 2: Prynnu 10 copi caled gan gynnwys postio (10 hard copies including postage)- £15.00

Neu gallwch archebu drwy ebostio curiad@curiad.co.uk neu ffonio 01286 882166. Or you can order by emailing us or telephone.

 

 

OPSIWN 3: Ffeil electronig efo gyda chaniatâd i argraffu hyd at 20 copi. Bydd y ffeil yn cael ei ddanfon atoch ar ebost. Mi fyddwn angen i chi ebostio ni efo enw eich cangen er mwyn rhoi ar y ffeil PDF.

(Electronic file with permission to print up to 20 copies sent by email. You will need to email us with the name of your club so we can include it on the PDF file).

 Electronic file with licence to print 20 copies - £10.00