[neidio i'r prif gynnwys]

Darnau Curiad yn Eisteddfod yr Urdd 2017

Gellir archebu’r isod yn uniongyrchol drwy Curiad (ar y we neu gall ysgolion archebu dros y ffôn), neu drwy eich siop leol.

Cliciwch ar y dolenni i fynd i dudalennau prynu'r darnau unigol.

 • Rhif cystadleuaeth: 182. Trip i'r lloer, Leah Owen (Curiad 1011, Mae Gen i Gan) Unawd blwyddyn 3 a 4.
 • Rhif cystadleuaeth. 188. Ty Nain, Bethan Bryn (Curiad) Mynd i'r ffair - Parti Unsain Bl.6 ac Iau
 • Rhif cystadleuaeth. 197. Yr Elyrch J. Eirian Jones ,   Dolen o Gan
 • Rhif cystadleuaeth. 202. Pob llais ynghyd
 • Rhif cystadleuaeth. 207. Bugeilio'r Gwenith Gwyn, Robat Arwyn TTB
 • Rhif cystadleuaeth. 208. Gweddi'r Arglwydd, Eric Jones (Curiad 3140B) Cor SATB Bl. 13 ac iau
 • Rhif cystadleuaeth. 212. Annwyl Faria, Richard Vaughan (Curiad 2038B) Cor Merched SSA (Pecyn o 10 neu drwydded i lawr lwytho)
 • Rhif cystadleuaeth. 213. Tra bo dau W-A (Curiad 4024) Cor Meibion tri llais. 14-25 oed (Aelwyd)
 • Rhif cystadleuaeth. 215. Pantyfedwen, Jeff Howard Cor SATB 14-25 oed (Aelwyd)
 • Rhif cystadleuaeth. 263. Unawd Cerdd dant. Cainc 'Aran Benllyn' allan o Nudd Gwyn a cheinciau eraill
 • Rhif cystadleuaeth. 267. Côr Cerdd dant Bl. 6 ac iau. Cainc 'Hyd y llwybr', Bethan Bryn allan o Lobscows
 • Rhif cystadleuaeth. 270. Deuawd Cerdd dant Bl.7-9. Cainc 'Rita', Bethan Bryn allan o Stelcian
 • Rhif cystadleuaeth. 273. Grŵp tri llais, Cainc 'Maes Maelor', Mair Carrington Roberts allan o Ceinciau'r Ffin
 • Rhif cystadleuaeth. 277. Parti Cerdd Dant Bl. 7,8 a 9, Cainc 'Manhyfryd', Gwenant Pyrs allan o Nudd Gwyn a cheinciau eraill