[neidio i'r prif gynnwys]

Darnau Curiad yn Eisteddfod yr Urdd 2018

Gellir archebu’r isod yn uniongyrchol drwy Curiad (ar y we neu gall ysgolion archebu dros y ffôn), neu drwy eich siop leol.

Cliciwch ar y dolenni i fynd i dudalennau prynu'r darnau unigol.

 • Rhif cystadleuaeth: 1. Fi di'r Deinosor (allan o Ffrindiau Curiad 1043, yn cynnwys CD ) Unawd blwyddyn 3 ac iau. £14.99 + £3.95post)
 • Rhif cystadleuaeth. 4. Pan ddihunaf yn y bore - Catrin Wyn Hughes(Curiad 2034) Deuawd blwyddyn 3 a 4 (Pecyn o 2 = £3 +post)
 • Rhif cystadleuaeth. 6. Siopa - Caryl Parry Jones (Cymru a'r Gan - Curiad 1031 yn cynnwys CD) Parti Unsain Bl 6 ac iau.
 • Rhif cystadleuaeth. 12 Ffosfelen - Eric Jones (Curiad 2019) Parti Deulais blwyddyn 6 ac Iau (Pecyn o 3 = £4.50+post)
 • Rhif cystadleuaeth.19 Bendigedig/Benedictus - Robat Arwyn. Fersiwn Deuawd Blwyddyn 10 ac o dan 19 (Curiad 9033). £5.50 yr un + post
 • Rhif cystadleuaeth 21 Tywysog Tangnefedd - Rhiannon Lewis (Curiad 2054) Parti deusain Bl9 ac iau. Holwch am becyn neu drwydded.
 • Rhif cystadleuaeth 25 Dewch yn dyrfa lon - Richard Vaughan ( Curiad 2053) Cor SA Blwyddyn 7, 8 a 9. Holwch am becyn neu drwydded.
 • Rhif cystadleuaeth 34 Y geiriau bychain - Eric Jones (Curiad 3178) Côr SATB 14-25 oed. Holwch am becyn neu drwydded.
 • Rhif cystadleuaeth. 83. Unawd Cerdd dant.Bl 7-9 Cainc 'Mared' allan o Nudd Gwyn a cheinciau eraill
 • Rhif cystadleuaeth. 85. Unawd cerdd dant Bl.10 a dan 19 Cainc 'Beryl II', Bethan Bryn allan o Stelcian
 • Rhif cystadleuaeth. 88. Grŵp 3 llais. Cainc 'Manhyfryd', Gwenant Pyrs allan o Nudd Gwyn a cheinciau eraill