[neidio i'r prif gynnwys]

DIOLCH Â CHÂN

(Cyfrol 4 yn y gyfres Hoff Emynau / Volume 4 in Best loved hymns series)

£12.00 + £2 postage.

 

Casgliad o 14 o emynau gyda CD o Côr CF1 yn eu canu. Mae nodiadau am y cyfansoddwyr a'r awduron hefyd yn gynnwysedig.

A collection of 14 hymns including a CD of Côr CF1 singing the hymns. Information about the composers and authors of the hymns are also included.

Tydi a Roddaist

Maes-Gwyn

Cwm Rhondda

Bryn Myrddin

Rhyd-y-Groes

Diolch â Chân

Crimond

Duke Street

Converse

Pantyfedwen

Ceisiwch yn gyntaf

Janice (Plaisir d'Amour)

Diolch,diolch Iesu

Diogel wyf ynot ti