[neidio i'r prif gynnwys]

Cerddoriaeth Offerynol

Ar gael i'w prynu arlein yn ddiogel yma...

CLUDIANT - £2.50 - £3.95(Ym Mhrydain)  Os ydych yn prynnu o dramor, a wnewch chi gysylltu yn uniongyrchol am bris os gwelwch yn dda.

Fe sylwch bod rhai tudalennau enghreifftiol, dyfyniadau sain a chlipiau fideo yn gynwysiedig yn yr adran hon:

 • Mae Cerddoriaeth yn dynodi bod modd i chi weld rhai tudalennau o'r gwaith ar y sgrin
 • Mae Sain yn dynodi y gallwch glywed peth o'r gwaith yn ogystal (mae angen y fersiwn diweddaraf o Real Audio Player arnoch)
 • Mae YouTube yn dynodi y gallwch weld y darn yn cael ei berfformio
Rhif Catalog Enw'r Darn Prîs Cyfansoddwr Manylion

7001

Dau ddarn i gitar;

Juliet's Fancy

Amanda's Delight - Cliciwch yma i wrando ar trac gan Gerard Cousins

£5.00

Robert Smith

Rhagor o fanylion...

7002 Tair anterliwt i'r organ

£5.00

Robert Smith

Rhagor o fanylion...

7003 Last exit to Brooklyn (Piano)

£5.00

Lyn Davies

Rhagor o fanylion...

7004

Five Aphorisms for Piano

(Pump darn i'r piano)

£6.00

Mervyn Burtch

Rhagor o fanylion...

7008 Prelude, arioso and dance (Clarinet a piano)

£7.50

Mervyn Burtch

Rhagor o fanylion...

7009 Cyfres Telynegol ar gyfer llinynnau

£x.xx

Mervyn Burtch

Rhagor o fanylion...

7010 Serenade for strings

£x.xx

Mervyn Burtch

Rhagor o fanylion...

7011String-Quartetbach Tri phedwarawd llinynnol (Sgor a rhannau)

£6.00

Mervyn Burtch

Rhagor o fanylion...

7012 Tri thriawd ar gyfer soddgrwth

£5.00

Mervyn Burtch

Rhagor o fanylion...

7013

Telyn Fyw (Telyn)

 1. Erddigan - Gareth Glyn
 2. Arfon - Ian Parrott
 3. La Roca Blanca - Rhian Samuel
 4. Five preludes for harp - Mervyn Burtch
 5. Ffantasia II - Guto Puw
 6. Tair Dawns Gymreig - Dalwyn Henshall
 7. Chwarae Plant - Gareth Glyn
  1. Barcutan       
  2. Tryc
  3. Olwyn Ddwr (chwaraewyd ar gitar)- www.gerardcousins.com/hiraeth.php
  4. Chwyrnas
 8. Dance from Kafka's Chimp - John Metcalf

£16.00

Elinor Bennett
(Golygydd)

Rhagor o fanylion...

7015

Nudd Gwyn a cheinciau eraill (Alawon telyn)

 1. Mared
 2. Y Foryd
 3. Nant y Garth
 4. Arenig Fawr
 5. Nudd Gwyn
 6. Porth Dafarch
 7. Gwenllian
 8. Seirol
 9. Siliwen
 10. Aran Benllyn
 11. Y Garn
 12. Pwllfanogl
 13. Manhyfryd

£8.50

Gwennant Pyrs

Rhagor o fanylion...

7016 Sonatina (Descant recorder & piano)

£7.50

John Williamson

Rhagor o fanylion...

7017 Reflections (Descant recorder & piano)

£7.50

John Williamson

Rhagor o fanylion...

7021 Light Music (Deuawd piano)

£8.50

John Metcalf

Rhagor o fanylion...

7022 Variations on a theme by Paganinni (Deuawd piano)

£7.50

Peter Smith

Rhagor o fanylion...

7023 Not the stillness . . . (Piano, clarinet, feiolin & cello)

£15.00

John Metcalf

Rhagor o fanylion...

7027

Llyfr lloffion y delyn (telyn)

 1. Le tombeau de Boulez
 2. Y Fanog
 3. Gondola Miami
 4. Astudiaeth rhythmau
 5. Disgyniad Dumuzi
 6. Esgyniad Geshtinanna
 7. Y ddwy chwaer

£10.00

John Metcalf

Rhagor o fanylion...

7033

Telyn Fyw 2

 1. Night Dances - Ruby Aspinall
 2. Phantasy - Mervyn Burtch
 3. Telynor Tregaron - Gareth Glyn
 4. Dreams, Dances & Lullabies - Jeffrey Lewis
 5. Ffantasia, Ar Lan y Mor- Dafydd Bullock
 6. Sonatine - Luke Goss
 7. O dan y dwr - Geraint Lewis

16.00

Elinor Bennett
(Golygydd)

Rhagor o fanylion...

7037Yn-y-Mwd

Yn y Mwd (Alawon telyn)

 1. Yn y Mwd
 2. Olwen
 3. Y Mul
 4. Y Ffair
 5. Bob
 6. Moel Yr Wyddfa
 7. Cariad
 8. Croeso
 9. Y Fwyalchen
 10. Twmi
 11. Ysbryd

£8.50

Bethan Bryn

Rhagor o fanylion...

7038

 

Lobscows (Alawon telyn)

 1. Hyd y Llwybr
 2. Cysur
 3. Capel Salem
 4. Sbonc
 5. Atsain
 6. Myfyrdod
 7. Hen Lwybrau
 8. Siglen
 9. Beryl
 10. Crwydro
 11. Henfro
 12. Breuddwydion

£8.50

Bethan Bryn

Rhagor o fanylion...

7039 Bwgi Dant Wgi (Triawd telyn)

£8.50

Ann Hopcyn

Rhagor o fanylion...

7040

Stelcian (Harp Airs)
Cefn Bryn l & ll
Cloch Nanteos YouTube
Beryl ll
Dyffryn Paith (Eisteddfod yr Urdd 2010)
Ieuan
Mynydd Bach l & ll
Pant Corlan yr Wyn
Penrhyn
Penygraig (Eisteddfod yr Urdd 2010)
Waldo l & ll
Rita
Stelc ll
Y Felan

£8.50

Bethan Bryn

Rhagor o fanylion...

7041

 

Ceinciau'r Ffin (Alawon telyn)

 1. Erddig
 2. Plas Coch
 3. Capel y Groes
 4. Gwynfryn
 5. Bodhyfryd
 6. Bronallt
 7. Rhandir
 8. Maes Maelor

£8.50

Mair Carrington Roberts

Rhagor o fanylion...

7042Front-Cover-Trumpet-bach-iawn1 Trumpet Concerto (ar gyfer piano a trympedwr) £15.99 Grace Williams Rhagor o fanylion...