[neidio i'r prif gynnwys]

Caneuon Carys Ofalus

Caneuon Carys OfalusAnnette Bryn Parri, Arwel Jones & Tudur Dylan Jones

£9.99

Bwriad y pecyn hwn yw cefnogi ymgyrch barhaol i leihau ar y nifer o blant sy’n cael niwed mewn gwrthdrawiad gyda thraffig ar y ffyrdd. Mae yma wyth cân gyda phob un yn trin agweddau o Ddiogelwch y Ffyrdd. Mae cerddoriaeth yn gyfrwng naturiol i gyflwyno iaith a rheolau a sgiliau newydd i blant.

Mae Deddf Addysg 2004 yn anelu at sicrhau fod pob plentyn yn cael y cyfle i gyrraedd ei botensial: gall Diogelwch y Ffyrdd wneud cyfraniad pwysig i ddwy agwedd o’r Ddeddf, sef Cadw yn Iach a Chadw yn Ddiogel. Bydd y gwaith hwn hefyd yn cefnogi elfennau o gynlluniau eraill megis Ysgolion Gwyrdd ac Ysgolion Iach.

Mae’r nodiadau athrawon a gynhwysir yn y gyfrol yn cynnwys awgrymiadau am weithgareddau syml fydd yn ychwanegu at y caneuon.

Bydd cyflwyno’r caneuon hyn yn y dosbarth yn fodd i atgyfnerthu Rheolau’r Ffordd Fawr mewn ffordd sydd yn apelio at y plant.

Mae CD newydd sbon yn dod efo’r llyfr gyda Meinir Gwilym yn canu’r caneuon.

  • Carys Ofalus
  • Croesi'r Ffordd
  • Clic, Clic
  • Coch, Melyn a Gwyrdd
  • Mae Gen i Gôt
  • Beic Newydd
  • Mae Gen i Sêt
  • Gofalus, Gofalus, Gofalus!

This pack was produced with the purpose of supporting the campaign to reduce the number of children who are injured in road traffic accidents. The eight songs deal with aspects of Road Safety. Music is a natural resource to teach language, rules and new skills to children.

The teacher's notes which are in the book contain suggestions for classroom activities which will be an addition to the songs.

A brand new CD comes with the book with the popular singer, Meinir Gwilym singing the songs.

The teachers’ notes are in both English and Welsh but the songs are in Welsh only.