[neidio i'r prif gynnwys]

Sut i Archebu Cyhoeddiadau Curiad

Dulliau talu / Cerdiau a dderbynwnMae sawl ffordd i chi archebu cyhoeddiadau o'n catalog:

Archebu Llyfrau Cerddoriaeth

Prynu Arlein

Gallwch brynu llyfrau cerddoriaeth yn uniongyrchol drwy'r wefan hon, gan dalu efo cerdyn debyd / credyd neu gyfrif PayPal. Mae'n hollol ddi-lol a diogel.

Cliciwch yma i bori drwy ein rhestr llyfrau a gosod archeb arlein.

Archebu drwy'r post

Nodwch rifau ac enwau'r llyfrau yr hoffech eu harchebu a gyrrwch rhain i'r cyfeiriad yma:

CURIAD
Capel Salem
Talysarn
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6AB Cymru

Ffôn

01286 882166

eBost

Archebu Darnau Cerddoriaeth (TTBB, SATB, SSA, ac Unawdau)

Ffoniwch ni neu ebostiwch. Bydd yn bosibl cyn bo hir i archebu yn uniongyrchol o'r safle we.

Trwy eich Siop Gerdd leol

Mae'n bosibl i chi brynu ein cerddoriaeth o amryw o siopau cerddoriaeth ledled Gwledydd Prydain.

Cludiant

Gallwn ddanfon archebion i unrhywle yn y DU am £3.95 yr archeb. Mae'n bosib y bydd archebion sydd i'w gyrru dramor yn costio mwy i'w postio. Mae croeso i chi gysylltu efo ni i gael amcan bris am yrru eich archeb dramor.