[neidio i'r prif gynnwys]

Sut i Archebu Cyhoeddiadau Curiad

Dulliau talu / Cerdiau a dderbynwnMae sawl ffordd i chi archebu cyhoeddiadau o'n catalog:

Archebu Llyfrau Cerddoriaeth

Prynu Arlein

Gallwch brynu llyfrau cerddoriaeth yn uniongyrchol drwy'r wefan hon, gan dalu efo cerdyn debyd / credyd neu gyfrif PayPal. Mae'n hollol ddi-lol a diogel.

Cliciwch yma i bori drwy ein rhestr llyfrau a gosod archeb arlein.

Archebu drwy'r post

Nodwch rifau ac enwau'r llyfrau yr hoffech eu harchebu a gyrrwch rhain i'r cyfeiriad yma:

CURIAD
Capel Salem
Talysarn
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6AB Cymru

Ffôn

01286 882166

eBost

Archebu Darnau Cerddoriaeth (TTBB, SATB, SSA, ac Unawdau)

Mae sawl ffordd i chi archebu cyhoeddiadau o'n catalog:

Trwy ein dosbarthwr

Active Music Services

Ffôn: 01685 813318
Ffôn Rhyngwladol: +44 1685 813318
eBost:

I archebu o Active Music Services, nodwch rifau ac enwau'r darnau yr hoffech eu harchebu a chwblhewch y ffurflen archebu sydd ar gael wrth glicio ar y logo uchod.

 

Trwy eich Siop Gerdd leol

Mae'n bosibl i chi brynu ein cerddoriaeth o amryw o siopau cerddoriaeth ledled Gwledydd Prydain.

Cludiant

Gallwn ddanfon archebion i unrhywle yn y DU am £3.95 yr archeb. Mae'n bosib y bydd archebion sydd i'w gyrru dramor yn costio mwy i'w postio. Mae croeso i chi gysylltu efo ni i gael amcan bris am yrru eich archeb dramor.