[neidio i'r prif gynnwys]

 

ENGLISH pages available if you click on the tab on the top right.

EISTEDDFOD CLWB FFERMWYR IFANC 2018 - Darnau prawf

TEST PIECES FOR THE WALES YFC EISTEDDFOD 2018

9038 Mae'n Wir/'Tis true - Brian Hughes (Solo)

9044/F/CFfI  Hiraeth/Longing - Brian Hughes (Parti Unsain/Unison)

 

 


NEWYDD! NEW!!

CYTGERDD - Gareth Glyn ar gyfer Gwyl Delynau Ryngwladol Cymru 2018.

Mae'n cyhoeddiadau yn cael eu perfformio ledled y byd gan gerddorion amatur a phroffesiynol o'r neuadd bentref i'r neuadd gyngerdd mwyaf. Nid oes ffiniau i gerddoriaeth - y byd yw ein cynulleidfa.

SEREN BETHLE'M (llyfr a CD)

TRUMPET CONCERTO/CONCERTO AR GYFER UTGORN - GRACE WILLIAMS yn cael ei berfformio Mawrth 1af (Dydd Gwyl Dewi) gan Cerddorfa Genendlaethol y BBC yng Nghaedydd ac ar BBC Radio 3 yn fyw. Mae'r sgor lawn ar werth, a'r darnau cerddorfaol i'w llogi. Ar werth hefyd, mae darn wedi ei addasu i piano a thrwmpedwr.


 

Prynu ac archebu ar-lein
Gallwch brynu ein llyfrau cerddoriaeth, offerynnol ac adnoddau dysgu yn uniongyrchol drwy'r wefan hon. Ffoniwch neu ebostiwch ni ynghylch cerddoriaeth Gorawl ac Unawdau. 

Dilynwch ni

Facebook3    Twitter3     Youtube3     SoundCloud3